wroclaw.pl Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 15°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama
uczestnicy spotkania UM Wrocławia
uczestnicy spotkania

Jeśli nie jesteś pewien, czy twój pomysł zadziała, sprawdź to. Zapytaj odbiorcę!

Reklama

We wrześniu 2017 r. ruszył projekt pn. „Warsztaty design thinking”, przygotowany z myślą o uczniach szkół średnich. Jego podstawowym celem było zaprojektowanie przez uczniów formuły działania uczniowskiego klubu biznesowego, przeznaczonego dla aktywnych i chętnych do działania uczniów, stwarzającego możliwości pozyskania wiedzy, wymiany informacji i budowania sieci współpracy.

– Ma to zatem być coś na kształt biznesowego klubu studenckiego, lecz przeznaczonego dla osób w młodszym wieku i zaprojektowanego przez nich samych dla siebie. Do realizacji tego celu  zaproponowano design thinking, czyli metodę twórczego rozwiązywania złożonych problemów – mówi Katarzyna Piątkowska z Biura Rozwoju Gospodarczego UM Wrocławia.

Uczniowski klub biznesowy

W projekcie wzięło udział 5 klas z 5 różnych szkół średnich (liceów, techników i branżowych szkół I stopnia). W pierwszym etapie projektu uczniowie zostali zapoznani z metodą design thinking i jej etapami: empatią, zdefiniowaniem problemu, kreacją pomysłu, prototypowaniem i testowaniem.

– Wielką wartością dodaną tego etapu była możliwość osobistego kontaktu i rozmowy z zaproszonymi do klasy gośćmi – każdorazowo byli to przedsiębiorcy z różnych branż, założyciele organizacji pozarządowych, szefowie spółdzielni socjalnych, przedstawiciele izb gospodarczych, parków technologicznych i innych instytucji działających w mieście – dodaje Katarzyna Piątkowska. 

Na koniec pierwszego etapu uczniowie prezentowali na forum klasy pierwsze prototypy uczniowskich klubów biznesowych, wykonane z prostych materiałów biurowych, i poddawali je dyskusji oraz krzyżowemu ogniowi pytań.

W etapie drugim projektu udział wzięło 15 osób najaktywniejszych, które dobrowolnie zadeklarowały chęć dalszej pracy. W tej części projektu nadszedł czas na konkretne rozwiązania, czyli skupienie się na pomysłach możliwych do realizacji, konfrontowanie ich z rzeczywistością, dalsze zbieranie informacji i testowanie prototypów wśród rówieśników.

Prezentacja wypracowanych koncepcji odbędzie się 11 grudnia podczas uroczystej gali w Liceum Kreatywności przy ul. Reja 3.

Co było odkryciem dla uczniów?

– Przede wszystkim fakt, że swoje pomysły można i należy omawiać z odbiorcami – uważa Katarzyna Piątkowska i dodaje: – Nie wszystko to, co wymyślimy ma szansę na spektakularny sukces. Rynkiem rządzą odbiorcy, klienci i to oni w ostatecznym rozrachunku zdecydują, czy pomysł się uda. Kolejna nauka to taka, że dobrze jest zwizualizować swój pomysł, nawet za pomocą prostych i tanich materiałów – papieru, gazet, spinaczy, kredek, kleju, koralików.

Wówczas nasza wyobraźnia otwiera się szeroko i podpowiada nowe kierunki działania. Ponoć to właśnie prototyp zbudowany z opakowania po margarynie i kulki od dezodorantu pchnął projektantów do przodu przy pracach nad myszką komputerową.

Skąd pomysł, żeby uczyć design thinking?

Otóż ewaluacja wcześniejszych projektów wskazała jednoznacznie, że wiedza uczniów na tematy związane z przedsiębiorczością,  współczesnością i możliwościami biznesowymi w mieście jest znikoma.

W przeważającej większości uczniowie po raz pierwszy stykali się z pojęciami, takimi jak inkubatory przedsiębiorczości, izby gospodarcze, parki technologiczne i przemysłowe, fundusze venture capital, pitch biznesowy, design thinking, B2B, B2C, a nawet startup, choć pojęcie jest obecnie bardzo modne i obecne w mediach.

Ekosystem startupowy w mieście jest na początku drogi rozwojowej, choć istnieje już faktycznie sporo instytucji wspierających młode firmy w początkowej fazie działania. Inwestorzy z funduszy ventrue capital zwracają jednak uwagę na stosunkowo małą ilość pomysłów wartych zainwestowania.

Ponieważ założyciele startupów często po raz pierwszy stykają się z wiedzą biznesową dopiero na studiach, dlatego też edukację biznesową należy zaczynać wcześniej, tak aby młodzi ludzie tuż po uzyskaniu pełnoletności mogli na poważnie planować karierę zawodową.

Realizacja projektu

Tak ważny temat musiał być poprowadzony przez osoby znające się na rzeczy. Dlatego też realizacja projektu została powierzona wyłonionej w konkursie Fundacji Ka-Tet, a z jej ramienia warsztaty poprowadziły Patrycja Radek i Joanna Szustakiewicz, które metodę design thinking poznały w jej kolebce – Dolinie Krzemowej. Obie panie od lat prowadzą zajęcia i realizują projekty wdrożeniowe zgodnie z tą metodyką. A na co dzień rozwijają największy w Polsce festiwal tematyczny – Design Thinking Week.

 

Galeria

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl