www.wroclaw.pl

  Powstaje SIM. Nowa oferta mieszkaniowa dla Wrocławia

  Rada Miejska Wrocławia będzie głosowała w czwartek 21 kwietnia, projekt uchwały zamiarowej w sprawie utworzenia Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM). To pierwszy krok do powstania spółki, która zajmie się uzupełnieniem oferty mieszkaniowej Wrocławia. Nowe mieszkania powstaną na Jagodnie i Wojszycach

  Wrocław-Wojszyce Fot. UM Wrocławia
  Wrocław-Wojszyce

  Przynajmniej 400 mieszkań powstanie w ramach inwestycji prowadzonej przez SIM Wrocław sp. z o.o. Zdecydowaną większość z nich (co najmniej 80 procent) będą stanowiły mieszkania na wynajem.

  Ta inicjatywa to dopełnienie oferty mieszkaniowej Wrocławia i pewien pakiet pomocowy dla tych rodzin, które z różnych przyczyn nie mogą sobie pozwolić na zaciągnięcie kredytu bankowego. Co ważne, powstanie spółki, nie obciąża budżetu miasta

  Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia

  Nowe mieszkania na Jagodnie i Wojszycach

  • Krajowy Zasób Nieruchomości wniesie aportem do nowej spółki grunty o powierzchni ponad 25 ha. Są one położone na terenie osiedli Jagodno i Wojszyce (ulice Asfaltowa i Buforowa) i przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
  • Finansowanie inwestycji zostanie zabezpieczone dzięki kredytowi w Banku Gospodarstwa Krajowego, a także dzięki grantom, o jakie może się starać Miasto oraz przy wkładzie własnym przyszłych najemców.

  SIM – skąd takie możliwości?

  Ustawa z 10 grudnia zeszłego roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadziła nowe możliwości w zakresie realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej w obszarze budownictwa mieszkaniowego.

  • Kluczowa nowość to zielone światło dla centralnych instytucji, gdy chodzi o większe zaangażowanie w budownictwo społeczne.
  • Gminy mogą teraz współpracować z Krajowym Zasobem Nieruchomości, a ten gospodaruje terenami, które mogą zostać wykorzystane m.in. pod społeczne budownictwo mieszkaniowe.
  • Co istotne, KZN posiada także fundusze na realizację tego typu przedsięwzięć.

  Nowym rozwiązaniem prawnym jest możliwość utworzenia Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM), działającej m.in. w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej zadania to budowa domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu.

  SIM to pomocna dłoń dla osób o umiarkowanych dochodach. To także dodatkowa życiowa opcja dla tych, którzy nie mogą wiązać się długoletnim zobowiązaniem finansowym w formie kredytu bankowego lub też takiego rozwiązania po prostu się obawiają.

  Wspólnikami nowo utworzonej spółki SIM Wrocław – jeśli Rada Miejska zagłosuje „za” tym projektem – będą Miasto Wrocław i Krajowy Zasób Nieruchomości.

  Przy tworzeniu spółki samorząd nie musi angażować własnych środków. Zamierzamy skorzystać z deklarowanego wsparcia w wysokości 3 mln zł, udzielanego gminom na utworzenie nowego SIM-u. Środki na ten cel zostaną wypłacone z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego

  Maria Michułka, wicedyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim Wrocławia

  Po przegłosowaniu uchwały zamiarowej w tej sprawie prezydent Jacek Sutryk będzie mógł złożyć wniosek do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o sfinansowanie zawiązania nowej spółki.

  Spółka powinna rozpocząć działalność w trzecim kwartale 2021 roku.