wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

0°C Pogoda we Wrocławiu
wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Przedsiębiorczy Wrocław
  3. Aktualności
  4. Przemysł 4.0 w aglomeracji wrocławskiej – jakie możliwości i wyzwania przyniosła pandemia Covid-19?

Przemysł 4.0 w aglomeracji wrocławskiej – jakie możliwości i wyzwania przyniosła pandemia Covid-19?

Redakcja www.wroclaw.pl,

źródło: organizatorzy

Wybuch pandemii wpłynął na sytuację sektora Przemysłu 4.0 na całym świecie - i pod tym względem we Wrocławiu nie było inaczej. Jak COVID-19 zmienił zasady gry w regionie? Jakie wyzwania operacyjne, organizacyjne i biznesowe przyniósł? Jak firmy radzą sobie z kryzysem koronawirusa w perspektywie krótko- i długoterminowej? Wreszcie: jaka będzie więc przyszłość Przemysłu 4.0 we Wrocławiu?

Reklama

Na te i wiele innych pytań odpowiada publikacja “Perspectives on Investing in Industry 4.0 in Wroclaw: Before, During and After the Covid-19 pandemic”, przygotowana przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, która ukazała się 10 grudnia 2020 roku. Wykonane badanie miało na celu zdiagnozowanie sytuacji sektora Przemysł 4.0 w aglomeracji wrocławskiej w kontekście pandemii oraz tego, jak przedstawiciele tej branży postrzegają jej skutki.

Sytuacja wrocławskiego sektora Przemysłu 4.0 przed koronawirusem

Prawie wszyscy uczestnicy badania ocenili swoją sytuację sprzed pandemii jako stabilną i dobrą lub bardzo dobrą. Większość firm aktywnie rekrutowała pracowników, rozwijała nowe elementy oferty, pracowała nad usprawnieniami procesów oraz dostrzegała potencjał w zakresie zwiększania sprzedaży.

Oceniając dojrzałość cyfrową przemysłu w Polsce, firmy wdrożeniowe przyznały, że poziom zaawansowania projektów często odbiegał od zagranicy. Najczęściej wskazywanymi przez uczestników powodami były niski poziom industrializacji kraju oraz świadomości korzyści płynących z wdrażania nowoczesnych technologii.

Wyzwania związane z pandemią

Wszyscy uczestnicy badania przyznali, że na początku pandemii doświadczyli niepewności co do przyszłości. Lockdown miał inny wymiar dla firm produkcyjnych, a inny dla firm wdrożeniowych czy informatycznych.

– Z badań wynika, że dla firm produkcyjnych wybuch pandemii wiązał się z niemal całkowitym czasowym wstrzymaniem produkcji – komentuje Magdalena Okulowska, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. – Dla firm zajmujących się wdrożeniem rozwiązań z zakresu przemysłu, brak kontaktu z klientem odczuwalnie obniżył sprzedaż oraz tempo wdrożeń. Software house’y oraz centra procesów biznesowych zmierzyły się nawet ze stuprocentowym przejściem w tryb pracy zdalnej – oceniając to jako wyzwanie, ale zakończone sukcesem i zwiększoną produktywnością – dodaje.

Źródło SDZLEGAL SCHINDHELM

Część firm zainteresowała się oferowanymi możliwościami pomocy w zakresie prowadzenia firmy w czasie pandemii. Na poziomie krajowym korzystali m.in. z odroczenia lub umorzenia składek ZUS, postojowego oraz dopłat do pensji pracowników. W kwestii wsparcia oferowanego lokalnie uczestnicy badania wspominali obniżenia podatku od nieruchomości, redukcje czynszu oraz elastyczniejsze formy rozliczenia.

Najważniejsze zmiany i nowe możliwości

Wśród najistotniejszych zmian wymienionych w raporcie znalazły się:

  • płynne i trwałe przejście na pracę zdalną
  • nowe podejście do przestrzeni pracy
  • poszukiwanie oszczędności
  • zmiany w zatrudnieniu
  • kontynuacja, a nawet zwiększenie zatrudnienia w firmach IT

Wszystkie organizacje oceniły swoją sytuację we wrześniu jako stabilną, pod kontrolą. Większość wyraziła przekonanie, że ich przyszłość leży w IT i że dotychczasowe inwestycje były właściwym krokiem. Zamiast pytań o sens transformacji, pandemia przekierowała uwagę firm produkcyjnych na to, które procesy automatyzować i w jakiej kolejności.

Według respondentów badania, dla rozwoju branży Przemysłu 4.0 w Polsce istotne są publiczne dofinansowania dla rozwiązań R&D i smart automation w polskich firmach, tak aby zwiększyć ich konkurencyjność wobec zagranicznego przemysłu, łączenie (networking) firm przemysłowych i technologicznych, lepsze kształcenie zawodowe na kierunkach technicznych oraz budowa i promocja lokalnego know-how.

Dalszy rozwój sektora Przemysł 4.0 we Wrocławiu

Wszyscy uczestnicy badania wysoko ocenili potencjał Wrocławia jako miasta przyjaznego dla rozwoju biznesu w sektorze Przemysłu 4.0 oraz otwartego na innowacje w zakresie technologii. Chwalili przede wszystkim wykwalifikowanych pracowników, dużą liczbę firm technologicznych z różnych domen biznesowych, rosnące know-how i przepływ wiedzy specjalistycznej. Docenili, że pojawia się tu coraz więcej inwestycji w działania R&D, miasto pozyskuje coraz lepsze inwestycje, a wrocławskie firmy IT coraz bardziej się specjalizują.

Źródło MichaelPage

– W aglomeracji wrocławskiej zlokalizowanych jest wiele firm produkcyjnych, jak i technologicznych. Są tu obecne duże międzynarodowe marki, jak i lokalni dostawcy. W tej sytuacji potencjał rozwijania sektora Przemysłu 4.0 wydaje się nie tylko ogromny, a wręcz oczywisty – dodaje Magdalena Okulowska. 

 Publikacja „Perspectives on Investing in Industry 4.0 in Wroclaw: Before, During and After the Covid-19 pandemic” jest dostępna w języku angielskim. Można ją pobrać bezpłatnie tutaj.

Raport został przygotowany przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Partnerami Merytorycznymi publikacji są ITCorner, SoDA, ABSL oraz Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości. Partnerami Strategicznymi są firmy: SDZLEGAL SCHINDHELM, Michael Page oraz CBRE. Partnerem publikacji jest Przedsiębiorczy Wrocław.

Perspectives on investing_in_industry_4_0_in_wroclaw from Wroclaw

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl