www.wroclaw.pl

  Firmy dostaną pieniądze na innowacje. PARP konkurs Przemysł 4.0

  Nawet 800 tys. zł dostaną firmy, które chcą się rozwijać i unowocześniać. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nowy konkurs na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w pilotażowych działaniach związanych z transformacją związaną z Przemysłem 4.0.

  Fot. PARP

  Maksymalna kwota grantu to równowartość 800 tys. zł. Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu co oznacza, że wkład firmy to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu. Program jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

  • Celem jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.
  • Ważny jest rozwój wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

  PARP konkurs Przemysł 4.0

  Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie „mapy drogowej”, czyli planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji.

  Koszty „mapy drogowej”, pomimo tego, że będą musiały być przez przedsiębiorcę poniesione przed złożeniem wniosku, będą mogły być zrefundowane do wysokości 100 tys. zł z środków grantu.

  • Wnioski można składać od 28 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

  Konkurs Przemysł 4.0. Na co można przeznaczyć pieniądze

  Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na usługę polegającą na opracowaniu „mapy drogowej” (refundacja kosztów), usługi doradcze związane z jej wdrożeniem, zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wprowadzenia w życie wybranego obszaru transformacji, a także nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

  Konkurs Przemysł 4.0. Kto może otrzymać dofinansowanie

  Małe lub średnie firmy (z wykluczeniem mikro). Aplikująca firma musi m.in. prowadzić działalność produkcyjną na terytorium Polski, a także przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (w terminie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku) osiągnąć przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł.

  Jakie technologie obejmuje konkurs Przemysł 4.0

  Technologie, które mogą otrzymać dofinansowanie to: Big Data oraz działania związane z analizą danych, roboty przemysłowe, przemysłowy internet rzeczy, integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS), cyberbezpieczeństwo, chmura obliczeniowa, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja, blockchain oraz druk addytywny (druk 3D). Szczegóły konkursu i wnioski na stronie PARP.