www.wroclaw.pl

  Pieniądze na dokształcanie pracodawców i pracowników

  Od 5 do 40 tys. zł. na podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych mogą uzyskać osoby samozatrudnione oraz pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

  Właśnie ruszył nabór wniosków do projektu pod nazwą „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”. Mogą a z niego skorzystać firmy z Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego. Jego realizacją zajmuje się Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej.

  - Wszystkie działania mają na celu podniesienie kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników sektora MMŚP -  mówi Piotr Góralski, koordynator projektu. - Będą one ściśle odpowiadały na potrzeby i oczekiwania firm. Każde przedsiębiorstwo czy przedsiębiorca skorzysta z usługi, jakiej najbardziej potrzebuje. Może to być kurs zawodowy, usługa doradcza albo studia podyplomowe.

  Wykaz wszystkich dofinansowywanych usług dostępny jest w Bazie Usług Rozwojowych na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Platforma ta zawiera oferty usług świadczonych w zróżnicowanej formie m.in. szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu.

  Jeszcze przed rozpoczęciem naboru chętnych do projektu, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej otrzymywała wiele zapytań dotyczących możliwości skorzystania z tego typu dofinansowania, które wynosiłoby  od 50 do 80 proc. kosztu usługi.

  Największe zainteresowanie osób samozatrudnionych oraz właścicieli i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw wzbudzają kursy językowe m.in. . „Język chiński. Program biznes.”,  informatyczne – „Excel 2010 w pracy finansistów i księgowych”, finansowe – „Ocena projektów Inwestycyjnych”, „Controlling od podstaw”, a także kursy zawodowe (fryzjer , krawcowa, sprzedawczyni, masażysta). Dużym zainteresowaniem cieszą się także kursy inżynierii - robotyka i automatyka.

  Projekt „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie usług  stanowi pomoc de minimis /pomoc publiczną i wynosi od 50 do 80 proc. jej wartości podstawowej. Przedsięwzięcie realizowane będzie  na terenie Dolnego Śląska w ramach partnerstwa utworzonego przez: ARLEG S.A., DAWG Sp. z o.o. , KARR S.A.,  WARR S.A., DPIiN S.A.  oraz  ARR AGROREG S.A. Całkowita wartość projektu, który zakończy się  31 lipca 2019 r., wynosi ponad 43,5 mln zł.