wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

2°C Pogoda we Wrocławiu
wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Przedsiębiorczy Wrocław
  3. Aktualności
  4. Rynek IT we Wrocławiu – konferencja Wro IT Camp
Konferencja Wro IT Camp Janusz Krzeszowski
Konferencja Wro IT Camp

Jakich kompetencji oczekują od specjalistów IT wrocławscy pracodawcy? Jak na potrzeby pracodawców odpowiadają uczelnie? O tym między innymi można przeczytać w raporcie „Doświadczenia, potrzeby i plany rozwojowe wrocławskich pracodawców, a oferta uczelni”, który po raz pierwszy zaprezentowano podczas konferencji Wro IT Camp. Spotkanie z udziałem m.in. kadry kierowniczej firm IT zlokalizowanych we Wrocławiu oraz przedstawicieli środowiska akademickiego odbyło się 4 października w hotelu Double Tree by Hilton we Wrocławiu.

Reklama

Raport „Doświadczenia, potrzeby i plany rozwojowe wrocławskich pracodawców, a oferta uczelni” powstał w oparciu o wspólne badanie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i firmy doradczej HRK S.A w ramach projektu „Invest in Wroclaw”. Publikację zaprezentowano po raz pierwszy podczas konferencji Wro IT Camp. Zamknięte wydarzenie zgromadziło blisko 200 zarządzających wrocławskimi oddziałami międzynarodowych i polskich firm IT, a także przedstawicieli środowisk akademickich związanych z informatyką. Wśród prelegentów byli przedstawiciele firm, takich jak Google, Nokia, IBM czy Luxoft.

Uczestnicy rozmawiali o swoich doświadczeniach w zakresie podnoszenia kwalifikacji specjalistów, przekwalifikowywania osób spoza branży, a także pozyskiwania talentów IT. Było to pierwsze spotkanie Wro IT Camp, ale organizatorzy mają nadzieję na kolejne edycje. Branża IT rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie, więc tematów do kolejnych spotkań na pewno nie zabraknie. Warto podkreślić, że polski rynek informatyczny jest po Rosji drugim co do wielkości w Europie Środkowo-Wschodniej, a sektor IT jednym z najdynamiczniej rozwijających się w Polsce. Specjaliści podkreślają, że polski rynek informatyczny jest po Rosji drugim co do wielkości w Europie Środkowo-Wschodniej, a sektor IT jednym z najdynamiczniej rozwijających się w Polsce. 

Biznes – uczelnie – miasto

We wspomnianej, szeroko rozumianej, branży informatycznej pracuje obecnie ok. pół miliona osób, a eksperci IT należą do najczęściej poszukiwanych grup zawodowych. Na mapie polskiego rynku informatycznego szczególne miejsce zajmuje Wrocław, gdzie powstał jeden z najbardziej rozwiniętych i innowacyjnych ekosystemów IT w kraju. Rynek informatyczny we Wrocławiu cały czas rośnie – zarówno dzięki międzynarodowym inwestycjom, jak i polskim firmom, które znajdują w stolicy Dolnego Śląska znakomite warunki do rozwoju. Rosną też jego potrzeby w zakresie dostępu do wysoko wykwalifikowanych kadr IT.

Pod względem liczby zatrudnionych informatyków Wrocław plasuje się w czołówce polskich miast - za Warszawą, na poziomie Krakowa. W mieście ulokowali się globalni gracze, tacy jak Atos, Dolby, Capgemini, IBM, NSN, Opera Software, Siemens czy Tieto, a także firmy polskie –  PGS, Software, REC Global, SMT, Sygnity czy Yuma. Przedsiębiorstwa te przyciąga do Wrocławia przede wszystkim dostępność wysoko wykwalifikowanych pracowników. Wrocław jest trzecim największym ośrodkiem akademickim w kraju, a Politechnika Wrocławska wraz z Politechniką Warszawską to najlepsze uczelnie techniczne. W 2015 roku na 26 uczelniach kształciło się we Wrocławiu 124 440 studentów, co stanowi blisko 20 proc. populacji miasta.  9 wrocławskich uczelni kształci obecnie studentów na potrzeby branży IT.

IT Industry & Education in Wroclaw – prezentacja

– Rozwój i innowacyjność sektora IT ma strategiczne znaczenie dla wzrostu gospodarczego naszego miasta – mówi Łukasz Czajkowski, dyrektor Centrum Wspierania Biznesu w ARAW. – Chcemy, aby Wrocław stał się jednym z wiodących ośrodków technologicznych w skali ponadkrajowej – aby stał się „Software Housem” Europy Środkowej. Aby to osiągnąć podmioty z trójkąta biznes – uczelnie – miasto muszą intensywnie i efektywnie ze sobą współpracować. Nasz raport i konferencja Wro IT Camp poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń oraz integrację środowiska akademickiego z biznesowym mają być impulsem do wzmocnienia kooperacji. 

Wrocławskie firmy IT – krótka charakterystyka

Ze względu na bardzo dużą dynamikę branży IT trudno jest określić dokładną liczbę przedsiębiorstw informatycznych działających we Wrocławiu oraz liczbę zatrudnianych przez nie pracowników. Autorzy badania zidentyfikowali ponad 200 firm informatycznych oraz podmiotów, które mają w swoich strukturach rozbudowane działy IT. Ostatecznie w badaniu wzięło udział 45 firm. 62 proc. uczestników badania stanowiły organizacje z polskim rodowodem, jednak 31 proc. udział firm zagranicznych potwierdza wysokie zainteresowanie Wrocławiem ze strony inwestorów. Dominują wśród nich Amerykanie (11 proc.), Szwajcarzy (7 proc.) oraz Finowie (4 proc.).

Specjalizacją IT Wrocławia jest produkcja oprogramowania (69 proc. firm). Działające tu firmy informatyczne wytwarzają oprogramowanie dla klientów zewnętrznych (B2B, end user) lub wewnętrznych. Niespełna połowa organizacji (44 proc.) zajmuje się usługami, wdrożeniem i konsultingiem IT, a 1/3 - sprzedażą oprogramowania. Spory udział we wrocławskiej informatyce mają firmy innowacyjne, prowadzące działalność R&D (24 proc.). Uczestnicy badania mogli wskazać kilka rodzajów prowadzonej działalności najczęściej wskazywano równocześnie produkcję oprogramowania i usługi/wdrożenia/konsulting IT. Jedynie dwie ankietowane organizacje wskazały jako główny profil aktywności outsourcing IT (SSC), pamiętajmy jednak, że firmy zajmujące się podobną działalnością mają zwykle liczne zespoły, a tym samym istotny wpływ na rynek pracy.

Jakich kompetencji poszukują pracodawcy z branży IT?

Najbardziej poszukiwaną we Wrocławiu kompetencją specjalistyczną w obszarze IT jest programowanie, na które wskazało aż 93 proc. przedsiębiorstw. Dominującym we Wrocławiu językiem programowania jest Java (wskazana przez 73 proc. firm). Programiści, którzy mogą się pochwalić dobrą znajomością tego języka są w najlepszej sytuacji na wrocławskim rynku pracy. Bardzo poszukiwana jest też umiejętność zarządzania projektami, niewiele mniejsze zapotrzebowanie obserwowane jest w obszarze analityki i testowania. Wśród poszukiwanych kompetencji 60 proc. firm wskazało jeszcze na znajomość baz danych. Wymienione kompetencje są szczególnie istotne przy produkcji oprogramowania, która jest specjalnością wrocławskich firm IT. Pozostałe umiejętności uzyskały nieco mniejszą liczbę wskazań - po kilkanaście firm wybrało np. umiejętności z zakresu bezpieczeństwa, administracji, modelowania i wirtualizacji. W trakcie pogłębionych wywiadów towarzyszących badaniu ankietowemu przedstawiciele branży wskazali także obszary kompetencji, w których spodziewają się rosnącego zapotrzebowania rynku. Należą do nich technologie mobilne, DevOps, analiza danych i analiza biznesowa oraz UX.

Z badania HRK i ARAW wynika, że blisko połowa wrocławskich pracodawców nie wymaga od kandydatów posiadania certyfikatów producentów oprogramowania. Niemniej jednak zdobycie określonego certyfikatu wymaga udziału w konkretnych szkoleniach, zdania jednego lub kilku egzaminów i wiąże się z podnoszeniem poziomu wiedzy i kwalifikacji. Dlatego też duża część wrocławskich przedsiębiorstw dofinansowuje proces certyfikacji pracowników, a w niektórych firmach stanowi to element polityki motywacji i utrzymania pracowników.

Doświadczenia rekrutacyjne pracodawców z Wrocławia

Zapotrzebowanie na specjalistów IT we Wrocławiu od wielu lat rośnie, co jest efektem zwiększania skali działania firm już tutaj obecnych – zarówno polskich, jak i zagranicznych, kolejnych inwestycji międzynarodowych przedsiębiorstw w stolicy Dolnego Śląska oraz coraz liczniej powstających lokalnych startupów technologicznych. Znalezienie wykwalifikowanego pracownika jest trudniejsze niż 5 lub nawet 3 lata temu i zajmuje więcej czasu, niemniej jednak, zlokalizowane tu firmy nadal systematyczne rozbudowują swoje zespoły.

Firmy dobrze radzą sobie z pozyskiwaniem specjalistów IT dzięki wysokiej podaży absolwentów uczelni wyższych, napływowi specjalistów z innych regionów kraju oraz zza granicy. Coraz większą popularnością cieszą się także inicjatywy nakierowane na dokształcanie i przekwalifikowanie osób spoza branży, by mogły podjąć pracę w firmach IT  - wyjaśnia Joanna Kotzian z HRK.

W trakcie badania wrocławskie firmy wskazały stanowiska w ich opinii stosunkowo łatwe do obsadzenia, a także takie, przy obsadzaniu których napotykają problemy.

64 proc. firm za najłatwiejsze do obsadzenia uważa stanowisko testera. Stosunkowo łatwo jest też w opinii wrocławskich firm IT zatrudnić specjalistę ds. help desku, gdzie po odpowiednim przeszkoleniu pracę mogą znaleźć osoby nawet bez wykształcenia technicznego lub zagraniczni studenci uczący się we Wrocławiu. Po 9 proc. firm uznało także za łatwych do pozyskania webmasterów i analityków biznesowych. W przypadku stanowisk programisty i web developera zdania pracodawców są podzielone. 18 proc. firm nie ma większych problemów z zatrudnieniem programisty, podczas gdy 64 proc. organizacji zaliczyło to stanowisko do najtrudniejszych do obsadzenia. Te różnice są efektem poszukiwania przez firmy specjalistów programujących w różnych – mniej lub bardziej rozpowszechnionych językach. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku web developerów – 7 proc. badanych pracodawców zaliczyło to stanowisko do najłatwiejszych do obsadzenia, a 16 proc. do najtrudniejszych. Za trudne do obsadzenia badane firmy uznały także stanowiska projektanta/ architekta systemów IT/ baz danych, analityka biznesowego, konsultanta ERP/SAP lub CRM oraz inżyniera ds. sieci IT.

– Z danych pozyskanych od pracodawców wynika, że przy rekrutacji  na stanowiska łatwiejsze do obsadzenia blisko 50%  firm zamyka proces rekrutacji w ciągu maksimum 4 tygodni. Część firm radzi sobie z rekrutacją szybciej i pozyskuje pracowników w 2 tygodnie, są jednak i takie, gdzie proces rekrutacji rozciąga się do 6 tygodni. Przy stanowiskach „trudniejszych” tylko 29%  firm udaje się pozyskać specjalistę w czasie krótszym niż 6 tygodni – wyjaśnia Joanna Kotzian z HRK.

Więcej informacji oraz raport do pobrania (od 4 października) pod linkiem – TUTAJ

O raporcie

Raport „Rynek IT we Wrocławiu. Doświadczenia, potrzeby i plany rozwojowe pracodawców, a oferta uczelni” powstał w wyniku badania przeprowadzonego w ramach projektu „Invest in Wroclaw” przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz firmę doradczą HRK S.A. Badanie było przeprowadzone w pierwszym kwartale 2016 r. i wzięło w nim udział 45 firm z Wrocławia oraz 9 uczelni, które mają w swojej ofercie informatykę lub kierunki pokrewne.

ARAW/jr

fot. Janusz Krzeszowski

Galeria

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl