www.wroclaw.pl

  Finanse i zarządzanie dla najmłodszych – zapisy na Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

  Piąto- i szóstoklasiści, którzy chcą się dowiedzieć czegoś ciekawego z zakresu finansów i zarządzania mogą wziąć udział w bezpłatnych zajęciach organizowanych przez Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy we Wrocławiu. Właśnie rozpoczęły się zapisy na jego kolejną edycję.

  Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy we Wrocławiu Fot. źródło: UE we Wrocławiu
  Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy we Wrocławiu

  Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej organizowany we współpracy z uczelniami wyższymi  już od dziewięciu lat. Przedsięwzięcie ma na celu promowanie przedsiębiorczości wśród dzieci i zachęcanie ich do bliższego zapoznania się zagadnieniami ekonomicznymi. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

  Sześć spotkań z ekonomią

  W trakcie semestru realizowanych jest sześć spotkań, z których każde trwa dwie godziny lekcyjne. Zajęcia mają charakter interaktywny i prowadzone są w formule nauki poprzez zabawę. Pierwsza część to wykład wprowadzający, dzięki któremu Studenci EUD dowiadują się między innymi: jaka jest rola marketingu, jak poznać jego strategie, do czego potrzebni są ekonomiści, jaka jest rola handlu w gospodarce, a także czy warto przystąpić do strefy euro. Druga to praktyczne warsztaty, podczas których każdy uczestnik ma szansę wcielić się w rolę kierownika projektu, negocjatora czy inwestora giełdowego. Spotkania prowadzone są przez wykładowców szkół wyższych i ekspertów Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

  Zajęcia w ramach EUD odbywają się na siedmiu uczelniach: na Uniwersytetach Ekonomicznych we Wrocławiu, Katowicach i Poznaniu, a także na Uniwersytecie w Białymstoku, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Szczecińskim i w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

  Każdy młody student otrzymuje indeks, w którym zostaje odnotowana jego obecność na spotkaniach EUD. Uczestnicy, którzy na ostatnich zajęciach przystąpią do rozwiązywania testu wiedzy ekonomicznej, mają szanse na zdobycie atrakcyjnych nagród i otrzymanie dyplomu laureata EUD. W każdym z ośrodków nagradzane są trzy osoby.  Zaliczenie semestru uzyskuje każdy uczestnik, który weźmie udział w co najmniej czterech spotkaniach.

  Coś dla rodziców

  Pomyślano również o rodzicach i opiekunach studentów EUD. Równolegle z zajęciami ich dzieci prowadzone będą dla nich wykłady dotyczące m.in.: wychowania, kształtowania kompetencji społecznych i postaw przedsiębiorczych dzieci oraz świadomego korzystania z mediów masowych.

  Program EUD jest skierowany do wszystkich uczniów piątych i szóstych klas szkoły podstawowej. Rokrocznie grono uczestników i absolwentów rośnie i liczy już około 10 tys. uczniów w całej Polsce.

  W nadchodzącej edycji we Wrocławiu rozdanych zostanie około 100 indeksów. Zapisy prowadzone
  są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: www.uniwersytet-dzieciecy.pl

  Zapisy potrwają do 18 września 2016 r.