wroclaw.pl Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu
Pogoda we Wrocławiu temperatura powietrza wynosi 8°C
Link do portalu wroclaw.pl
Aby wyświetlić zawartość strony, zaakceptuj pliki cookie
Reklama

Dotacje do wzięcia

Redakcja www.wroclaw.pl,
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjne

W ramach RPO WD 2014-2020 na rok 2018 trwają jeszcze konkursy dla przedsiębiorców dotyczące poniższych osi priorytetowych.

Reklama

Konkursy dotyczą następujących osi priorytetowych:

W ramach działania 1.2 wnioskodawcami mogą być przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin-off), konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami pozarządowymi, konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.

W ramach działania 8.7 wnioskodawcami mogą być przedsiębiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, podmioty lecznicze.

W ramach działania 10.1 wnioskodawcami mogą być m.in. przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego.

Szczegóły i warunki uczestnictwa w naborach dostępne są w ogłoszeniach informacji o konkursach na stronach organizatorów www.dwup.pl, www.dip.dolnyslask.pl oraz www.rpo.dolnyslask.pl. Podmioty zainteresowane zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami harmonogramu naboru wniosków dla RPO WD 2014-2020 na rok 2018, który jest dostępny na stronie DIP lub do pobrania tutaj (na dzień publikacji artykułu wersja z 28.08.2018).

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z „Harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym  dla RPO WD 2014-2020 na rok 2019” do pobrania TUTAJ  a także zapraszamy do odwiedzenia strony o funduszach europejskich, gdzie znajdują się aktualne ogłoszenia o konkursach i terminach naboru wniosków m.in. dla przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego. 

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl Logo wroclaw.pl