wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: dobra

Dane z godz. 13:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Przedsiębiorczy Wrocław
  3. Aktualności
  4. Budżet Wrocławia na 2020 rok przyjęty
Budżet Wrocławia na 2020 rok przyjęty

Na sesji Rady Miejskiej 18 grudnia radni przyjęli budżet Wrocławia na 2020 r.

Reklama

Za przyjęciem budżetu głosowało 25 radnych, 10 było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Rekordowe dochody na poziomie 5,3 mld zł, kwoty przekraczające miliard na: wrocławską oświatę, pomoc społeczną i transport oraz wzrost dochodu per capita o 15% – to najważniejsze punkty projektu budżetu Wrocławia na 2020 rok.

– Jest to budżet prorozwojowy, optymalny, bezpieczny i odpowiedzialny – tak prezydent Wrocławia Jacek Sutryk mówi o budżecie.

Budżet po autopoprawkach

18 grudnia radni głosowali na nad projektem po autopoprawkach. W budżecie po autopoprawkach uwzględniono wnioski zgłaszane przez kluby radnych, jednostki organizacyjne miasta i komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego.

Zobacz prezentację

Czytaj też: II czytanie projektu budżetu i wystąpienie Prezydenta Wrocławia na sesji Rady Miejskiej

800 mln na inwestycje

Najwięcej pieniędzy, jak co roku, Wrocław przeznacza na edukację, jest to 1,4 mld zł.

800 mln zł zaplanowano na inwestycje, w tym inwestycje drogowe (m.in. budowę Trasy Autobusowo-Tramwajowej na Nowy Dwór, dokończenie obwodnicy Leśnicy, remonty torowisk), przebudowę placówek oświatowych, wymianę źródeł ciepła.

Są również środki na realizację mniejszych, ale równie ważnych ważnych inwestycji, m.in.realizowanych w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego czy inwestycji rad osiedli. 

Budżet Wrocławia 2020 r. 

Planowany budżet jest odzwierciedleniem priorytetów polityki miejskiej i został zweryfikowany między innymi po konsultacjach społecznych. Zakłada większe, niż według planu na 2019 r., zarówno dochody, jak i wydatki. Planowany deficyt to ok. 310 mln złotych. 

– Opracowanie budżetu na rok 2020 było wyzwaniem szczególnym, zwłaszcza w obliczu realiów, w których obecnie znajdują się samorządy. W związku z rządowymi reformami, które obligują obniżenie podatku PIT z 18% do 17% oraz ustanowienie zerowego podatku dochodowego od osób fizycznych dla młodych do 26. roku życia, miasto zanotowało spadek dynamiki dochodów z PIT – wyjaśnia Marcin Urban, Skarbnik Miasta.

W tym roku szacuje się wzrost na poziomie 53 mln złotych. W oparciu o szacunki Unii Metropolii Polskich, to o około 120 mln mniej, niż przewidywano.

Marcin Urban, skarbnik miasta, fot. www.wroclaw.pl

5,3 mld zł dochodów

Na rekordowe dochody w tegorocznym budżecie składa się m.in. ponad 600 mln zł wpływów z podatków oraz ponad 1 mld zł wpływów z opłat, dochodów z majątku i usług.

Do tego dochodzą dotacje i subwencje – w sumie w planie przewidziano z tych tytułów około 1,8 mld zł.

Najważniejsze wydatki

Plan budżetu na 2020 r. zakłada również wzrost wydatków – do ponad 5,6 mld złotych. Około 67% sumy stanowią wydatki bieżące. Blisko 800 mln złotych zostanie przeznaczonych na wydatki inwestycyjne.

Jedna czwarta wydatków – około 1,4 mld zł – zostanie przeznaczona na oświatę i wychowanie. Dodatkowym wyzwaniem są rosnące koszty realizacji inwestycji – tylko na trasę autobusowo-tramwajową na Nowy Dwór oraz trasę tramwajową na Popowice, miasto dołożyło 120 mln złotych.

W sumie na transport i łączność przewidziano prawie 1,1 mld złotych. Duży wzrost wydatków planowany jest również w obszarze komunikacji zbiorowej – tu przeznaczono kwotę 468 mln złotych. Istotnym filarem budżetu na rok 2020 jest polityka społeczna, na którą zaplanowano 1,2 mld zł.

– Obligatoryjnym elementem budżetu jest realizacja zadań nałożonych na miasto ustawowo. Dodatkowo projekt budżetu 2020 zakłada realizację priorytetów przyjętych o wytyczne polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia i przewiduje środki finansowe na ważne miejskie inwestycje oraz ich kontynuację – mówi Marcin Urban.

W przyszłym roku, oprócz wspomnianych nowych tras tramwajowych, pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na budowę i przebudowę placówek oświatowych (blisko 60 mln zł), miejski program wymiany źródeł ogrzewania czy małe inwestycje – realizowane w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego czy nowego Programu Inwestycyjnego Rad Osiedli.

W czwartek, 21 listopada, podczas sesji Rady Miejskiej Wrocławia projekt budżetu trafił pod obrady i został skierowany do drugiego czytania. O jego przyjęciu radni zdecydują w grudniu.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Głosuj na Wrocławski Budżet Obywatelski 2023. Otwiera się w nowej karcie
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl