wroclaw.pl strona główna Przedsiębiorcy i biznes we Wrocławiu Przedsiębiorczy Wrocław - strona główna

Infolinia 71 777 7777

-2°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: poniżej normy

Dane z godz. 23:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Przedsiębiorczy Wrocław
  3. Aktualności
  4. Bon na innowacje. Są pieniądze dla przedsiębiorców na prace badawczo-rozwojowe
zdjęcie ilustracyjne PARP
zdjęcie ilustracyjne

Prowadzisz firmę na terenie Dolnego Śląska? Potrzebujesz pieniędzy na jej rozwój? Skorzystaj z narzędzia wsparcia, jakim jest bon na innowacje. Do podziału są 4 mln zł. O szczegółach będzie można się dowiedzieć podczas webinarium online 3 marca br.

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej planuje ogłosić otwarty konkurs dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w którym przydzieli bony na innowacje w postaci grantów na prace badawczo-rozwojowe (B+R) w wysokości do 200 tys. zł. W sumie do podziału będzie 4 mln zł.

Bon na innowacje można zrealizować w wybranej jednostce badawczo-rozwojowej z terenu całej Polski. Prace prowadzone na rzecz firmy mogą dotyczyć wdrożenia czy rozwoju nowego produktu lub technologii i muszą wpisywać się tematycznie w obszary i podobszary Inteligentnych Specjalizacji Dolnego Śląska.

Bon na innowacje

Bon na innowacje

Szkolenia
Termin od 25 lutego 2022 do 3 marca 2022

Miejsce Wydarzenie online

Zobacz

Bon na innowacje: pieniądze na usługi badawczo-rozwojowe

Bony na innowacje zostaną przyznane przedsiębiorstwom z sektora MŚP posiadającym siedzibę (lub oddział/filię/zakład) na terenie Dolnego Śląska. W ramach bonu na innowacje finansowane będą usługi badawczo-rozwojowe realizowane na rzecz przedsiębiorców przez uczelnie wyższe i inne jednostki naukowe.

Bon na innowacje: innowacyjne wyroby, usługi i technologie produkcji

Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności małych i średnich firm z Dolnego Śląska poprzez poprawę ich działalności, w oparciu o wiedzę wywodzącą się ze środowisk naukowych. Chodzi o rozpoczęcie i rozwój współpracy firm z ośrodkami naukowymi w zakresie innowacyjnych wyrobów, usług, technologii produkcji.

Tomasz Śpiewak, dyrektor Centrum Promocji i Usług ARAW we Wrocławiu.

Bon na innowacje: kto dostanie pieniądze?

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych minimum 20 dolnośląskich przedsiębiorstw z sektora MŚP planujących realizowanie prac badawczo-rozwojowych w następujących obszarach: Chemia i biomedycyna; Auto-Moto-Aerospace; Surowce naturalne i wtórne; Maszyny i urządzenia; „Zielony ład”; „Przemysł 4.0”; „Życie wspomagane technologią".

Powyższe specjalizacje i podobszary określone są szczegółowo w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030

Bon na innowacje: kwota wsparcia i sposób finansowania

  • Kwota przeznaczona na granty w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: 4 mln zł.
  • Maksymalna wartość wsparcia w formule bonu – dofinansowania usługi na rzecz MŚP – do 200 tys. zł na jednego przedsiębiorcę.
  • Maksymalny procentowy poziom wsparcia wynosi do 85% wydatków kwalifikowalnych (15% wkład własny przedsiębiorcy - finansowy).
  • Rozliczenie środków po wykonaniu usługi (refundacja poniesionych wydatków).

W ramach projektu zostanie przeprowadzony otwarty konkurs dla przedsiębiorców. Ogłoszenie konkursu planowane jest na połowę lutego 2022 r., nabór wniosków na przełomie marca i kwietnia 2022. Więcej informacji, regulamin konkursu i wzory dokumentów zostaną opublikowane już wkrótce.

Informacje na temat projektu i konkursu można uzyskać, kontaktując się pod adresem [email protected] oraz pod numerem telefonu +48 539 095 063 (pn-pt w godz. 8.30-15.30).

Bon na innowacje: webinaria informacyjne 3.03

W czwartek 3 marca o godz. 10.00 ARAW zaprasza na webinar dla firm zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania w ramach projektu „Bon na innowacje”.

Zgłoszenia do udziału należy wysłać na adres: [email protected]

Projekt „Bon na innowacje – wsparcie grantowe dolnośląskich przedsiębiorstw”

Wsparcie grantowe dla przedsiębiorców na prace badawczo-rozwojowe. Realizacja projektu ma na celu wzrost poziomu aktywności innowacyjnej MŚP z Dolnego Śląska. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020.

Projekt „Bon na innowacje – wsparcie grantowe dolnośląskich przedsiębiorstw” realizowany jest przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2: Innowacyjne przedsiębiorstwa. Poddziałanie 1.2.2: Innowacyjne przedsiębiorstwa . Schemat 1.2.C.b: Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl