www.wroclaw.pl

  Bezzwrotne dotacje na założenie firmy dla osób bezrobotnych

  Nawet 35 050 zł – bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą otrzymać osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat. Wnioski przyjmowane są do 8 lipca.

  zdjęcie ilustracyjne Fot. WPT
  zdjęcie ilustracyjne

  Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie realizuje projekt pn. „Mój biznes - moja przyszłość” i pomaga w samozatrudnieniu młodych mieszkańców Dolnego Śląska.

  W ramach projektu uczestnik będzie mógł otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł. Dodatkowo przewidziane jest półroczne wsparcie pomostowe w wysokości średnio 2 tys. zł. Wnioski, w pierwszym naborze (planowane są kolejne), przyjmowane są do 8 lipca 2021 r.

  Kto może ubiegać się o bezzwrotną dotację

  Wsparciem zostaną objęte osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • wiek 18-29 lat
  • bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy z województwa dolnośląskiego
  • utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. (umowa o pracę / umowy cywilno – prawne, własna działalność gospodarcza zamknięta po 1 marca 2020 r. i minął okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zamknięcia działalności) i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostaje poza rynkiem pracy.

  Bezpłatne szkolenia dla uczestników projektu

  • bezpłatne szkolenia – 40 godzin szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • bezpłatne doradztwo eksperta dotacyjnego (pomoc w pisaniu biznesplanu) – 7 godz. na uczestnika projektu

  Szczegóły projektu na stronie Agencji Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. w zakładce „Mój biznes - moja przyszłość”.