www.wroclaw.pl

  5 mln zł na wodociągi w Kobierzycach od LG Chem

  Dzięki wsparciu LG Chem Wrocław Energy – działającego w Biskupicach Podgórnych na terenie gminy Kobierzyce producenta baterii do aut elektrycznych – zostanie zmodernizowana gminna pompownia wody w Bielanach Wrocławskich. Jest to kolejny etap rozbudowy infrastruktury wodociągowej we Wrocławiu i w gminie Kobierzyce.

  Porozumienie o przekazaniu dofinansowania podpisano 13 października.  

  - Ze względu na dynamiczny rozwój kolejnych firm działających na terenie podwrocławskiej podstrefy
  ekonomicznej, znacząco wzrosło zapotrzebowanie tej części aglomeracji na wodę. Na inwestycji jednak, oprócz przemysłu, skorzystają również mieszkańcy gminy. Jest to porozumienie, dzięki któremu gmina Kobierzyce będzie miała możliwość podłączania do sieci wodociągowej kolejnych inwestorów oraz zabezpieczy dostawy wody - zwłaszcza dla strefy ekonomicznej. Dodatkowo odciążymy nasze stacje uzdatniania wody, które bazują na wodach podziemnych i są
  głównym źródłem zaopatrzenia naszych mieszkańców - mówi Ryszard Pacholik, wójt gminy Kobierzyce.

  LG Chem, w związku z trwającą rozbudową fabryki, która zapewni nie mniej niż 500 kolejnych miejsc
  pracy, będzie jednym z istotnych odbiorców wody na terenie gminy.

  - Bardzo się cieszę, że możemy brać udział w tym przedsięwzięciu. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować KPWiK za współpracę, dzięki której będziemy mogli kontynuować naszą działalność w gminie Kobierzyce przez kolejne dziesięciolecia. Jestem również przekonany, że wspólna inwestycja w infrastrukturę pozytywnie wpłynie na lokalny rozwój – podkreśla Jeong Kyong Deuk, prezes LG Chem Wrocław Energy.

  Modernizacja pompowni wraz z budową dwóch zbiorników retencyjnych jest kolejnym etapem
  rozbudowy sieci wodociągowej na południu Wrocławia oraz w gminie Kobierzyce.

  W styczniu 2019 r. porozumienie w tej sprawie podpisali prezydent Wrocławia, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, wójt gminy Kobierzyce oraz przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu i Kobierzyckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

  Łączna wartość inwestycji po stronie kobierzyckiej tj. budowa 5,5 km magistrali wodociągowej  DN 500 wraz z pompownią wody wynosi około 30 mln zł.

  Zakres prac inwestycyjnych wykonanych przez wrocławskie wodociągi obejmuje również budowę odcinka magistrali wodociągowej DN 800 na południu Wrocławia oraz strefowej pompowni wody. Ich koszt wynosi około 25 mln zł.

  Zakończenie prac nad modernizacją pompowni w Bielanach Wrocławskich planowane jest na drugą
  połowę 2021 r.

  Materiały prasowe