Program Senioralny 2019 – Wrocław przyjazny dla seniorów

Nowe Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Szmaragdowa Wrocławska Karta Seniora, Senioralny Fundusz Wyjazdowy czy nowe instytucje dla seniorów – m.in. takie plany zostały zawarte w programie senioralnym na 2019 rok. Władze Wrocławia chcą, by miasto stało się jeszcze bardziej przyjaznym miejscem do życia dla swoich najstarszych mieszkańców.

  • Dla prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka poprawa jakości życia wrocławskich seniorów to jeden z  kluczowych elementów jego programu. Fot. UMW

    Dla prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka poprawa jakości życia wrocławskich seniorów to jeden z kluczowych elementów jego programu. Fot. UMW


Rocznie na potrzeby seniorów miasto wydaje ok. 48 mln złotych, realizując już m.in. takie programy jak: Taxi Senior 75+, Radiowy Klub Seniora, Szkoła Liderów Senioralnych czy Wrocławska Karta Seniora. Oprócz rozwoju dotychczasowych projektów, w 2019 r. będą wprowadzane również nowe usługi i narzędzia skierowane do seniorów.

Program Senioralny 2019 - PDF

– Podczas kampanii wyborczej wiele uwagi poświęciłem tematyce senioralnej i to nie zmienia się również w trakcie mojej prezydentury. Seniorów w mieście będzie coraz więcej i chcemy, by Wrocław był dla nich jeszcze lepszym miejscem do życia. Z jednej strony staramy się dofinansować instrumenty wsparcia dla seniorów oraz wprowadzać nowe narzędzia dla nich, z drugiej dążymy do tego, by polityka senioralna była solidnie reprezentowana i wzmocniona odpowiednimi instytucjami – podkreślił, na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Wrocławski Fundusz Senioralny i Wyjazdowy

Na realizację kolejnych programów dla seniorów mają pozwolić m.in. środki z nowego Wrocławskiego Funduszu Senioralnego.

– W ramach podjętych działań już zabudżetowaliśmy kwotę ponad 1,8 mln zł. Docelowo planujemy przeznaczać na Wrocławski Fundusz Senioralny ok. 4 mln zł. Zwiększanie środków budżetowych w ramach funduszu w następnych latach chcemy połączyć z przygotowaniem kolejnych programów, których podstawą będzie diagnoza potrzeb wrocławskich seniorów – dodał prezydent.

W pierwszej kolejności uruchomiony został Senioralny Fundusz Wyjazdowy 2019, czyli możliwość dofinansowania z budżetu miasta wycieczek dla najstarszych mieszkańców, działających przy organizacjach pozarządowych lub radach osiedli. Na ten cel miasto zarezerwowało 150 tysięcy złotych.

– Dla prezydenta Wrocławia seniorzy są bardzo ważni i to widać w działaniach miasta. Do programów, które już z sukcesami realizujemy, dołączamy nowe rozwiązania, jak choćby Senioralny Fundusz Wyjazdowy, w ramach którego można już składać wnioski na wycieczki krajowe i zagraniczne – powiedziała Dorota Feliks, dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego.

Aby skorzystać z dofinansowania wystarczy wniosek i uchwała rady osiedla lub można wziąć udział w konkursie dotacyjnym. Wcześniej należy zebrać grupę min. 25 uczestników w wieku 60+. Zgłoszenia są przyjmowane do 18 marca 2019 r. Maksymalna kwota dofinansowania, o którą można ubiegać się w ramach konkursu oraz łączne wsparcie finansowe dla jednego osiedla wynosi 5 tysięcy złotych.

Czytaj także: Jak można ubiegać się o środki z Senioralnego Funduszu Wyjazdowego

Inne nowości dla seniorów w 2019 r.

Wśród nowości zawartych w programie senioralnym znalazło się również wiele usług opiekuńczych dla seniorów. W 2019 r. wprowadzone zostaną m.in.: system E-opieka, w której skład wejdzie Teleopieka i e-platforma (pozwoli ona zgłaszać zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze oraz zamieszczanie ofert ich świadczenia) oraz usługa opieki domowej dla osób z zespołami otępiennymi i zaburzeniami psychogeriatrycznymi.

Opiekę tradycyjną zapewnią dwa nowe dzienne domy pomocy – przy ul. Semaforowej oraz przy ul. Karmelkowej. Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25 zostanie oficjalnie otwarty już w ostatnim tygodniu lutego. Koszt realizacji to ponad 6 mln złotych. Ośrodek przy ul. Semaforowej powinien być gotowy w drugiej połowie roku. Modernizacji ulegną również dotychczasowe placówki, a w dodatkową nowoczesną przestrzeń o powierzchni 550 mkw. przy placu Solidarności zostanie wyposażone Wrocławskie Centrum Seniora.

Dodatkowo w 2019 r. władze miasta przeznaczą 150 tysięcy złotych na realizację programu „Osiedlowy Trener Senioralny” oraz ponad 400 tysięcy złotych na wsparcie klubów seniora przy radach osiedli. Powstanie również 20 tysięcy nowych kopert życia. W drugim kwartale roku Wrocławskie Centrum Seniora wraz z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego przeprowadzi także pierwsze kompleksowe badanie społeczne dotyczące potrzeb seniorów. Wyniki pozwolą m.in. opracować – pod koniec roku - Strategię Polityki Senioralnej na lata 2019 – 2023.

Rzecznik Seniora i Opiekuna zadba o seniorów

Władze miasta wzmacniają także instytucje, które będą dbały oraz reprezentowały interesy seniorów, a także zapewnią sprawną realizację polityki senioralnej. M.in. takie funkcje przejmie od teraz Rzecznik Seniora i Opiekuna. Powołana na to stanowisko została Ilona Zakowicz, pracownik Wrocławskiego Centrum Seniora, od 2009 roku zaangażowana w działania na rzecz osób starszych.

– Tematyka senioralna jest mi znana zarówno w teorii, jak i w praktyce. Od dziesięciu lat działam w różnych formach na rzecz wrocławskich seniorów. Jako rzecznik będę stać na straży praw nie tylko najstarszych mieszkańców, ale także ich nieformalnych opiekunów – wyjaśniła Ilona Zakowicz.

Od lewej: Ilona Zakowicz, Rzecznik Seniora i Opiekuna, Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, Dorota Feliks, dyrektor WCRS i dr Jacek Pluta - zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych. Fot. UMW

Od lewej: Ilona Zakowicz, Rzecznik Seniora i Opiekuna, Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, Dorota Feliks, dyrektor WCRS i dr Jacek Pluta, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych. Fot. UMW

Do zadań nowego rzecznika będzie należeć m.in.: interweniowanie w sprawach osób starszych i informowanie właściwych organów o nieprawidłowościach, reprezentowanie seniorów i ich opiekunów oraz pomoc w postaci poradnictwa, w tym psychologicznego i prawnego.

Jeszcze w I kwartale 2019 r. zostanie także wybrany nowy skład 14-osobowej Wrocławskiej Rady Seniorów, w której ośmiu reprezentantów pochodzić będzie ze środowisk senioralnych.

Rozwój dotychczasowych programów

Wszystkie nowości uzupełnią i tak szeroką oraz systematycznie wzbogacaną ofertę dla seniorów we Wrocławiu. Miasto już w zeszłym roku uruchomiło m.in. program Taxi Senior 75+, który zapewnia dwa bezpłatne przejazdy taksówką w miesiącu do lekarza lub urzędu na terenie Wrocławia dla osób powyżej 75. roku życia. W przeciągu zaledwie 2 miesięcy do programu zarejestrowało się już ponad 2 tysiące wrocławskich seniorów.

Złota Wrocławska Karta Seniora

Złota Wrocławska Karta Seniora

Seniorzy mogą także korzystać ze Złotej oraz Srebrnej Wrocławskiej Karty Seniora, które zapewniają zniżki na produkty i usługi u ponad 200 partnerów programu. Miasto w najbliższym czasie wprowadzi również Szmaragdową Kartę Seniora, przeznaczoną dla najstarszych wrocławian w wieku 90+, która oprócz wszystkich usług oferowanych w ramach pozostałych kart, będzie również wzbogacona o pakiet bezpłatnych usług domowych.

2019 rok to także dalszy rozwój wprowadzonej w listopadzie ubiegłego roku audycji: Radiowy Klub Seniora na falach Radia Rodzina. Odbywa się cyklicznie w każdy poniedziałek. Do udziału w programie zapraszani są: seniorzy, reprezentanci instytucji, firm, organizacji działających na rzecz osób starszych, przedstawiciele władz samorządowych, wykładowcy, eksperci czy naukowcy. Wzmocniona zostanie także Szkoła Liderów Senioralnych, w której podczas praktycznego kursu zgłębiania specyfiki pracy z seniorem obecnie kształci się już 27 kandydatów. Absolwenci będą mogli zostać zatrudnieni jako liderzy w placówkach senioralnych.

Poprawa jakości życia wrocławskich seniorów, a także jego urozmaicenie, to jeden z kluczowych elementów programu prezydenta Jacka Sutryka „100 zadań na 100 dni”.Zgłoś uwagę