Zwiększę budżet na projekt Kawka + w roku 2019

W ramach programu antysmogowego przeznaczę większe środki na program wymiany pieców węglowych. Nikt, kto prawidłowo złoży wniosek, nie odejdzie z kwitkiem. Budżet miasta na 2019 rok uwzględnia już większe środki niż w poprzednim roku.

Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły od 7 stycznia 2019 roku do 30 września 2019. Zabezpieczona kwota w wysokości 15 mln zł może ulec zwiększeniu stosownie do zapotrzebowania i złożonych wniosków.

Wrocławskie dotacje do wymiany pieców