04 grudnia 2019

Zespół Szkolno - Przedszkolny - ul. Asfaltowa

5%
POSTĘP PRACY

Na wrocławskim Jagodnie powstanie szkoła podstawowa dla tysiąca uczniów i przedszkole dla 200 dzieci.

Aktualizacja 

4.12.2019 

Rozstrzygnęliśmy konkurs na projekt architektoniczny budynku, który wygrała wrocławska pracownia. 

 

W nowej placówce zaplanowano m.in.: 

 • sale lekcyjne, pracownie, sale komputerowe,
 • świetlice,
 • salę do gimnastyki korekcyjnej,
 • salę gimnastyczna,
 • bibliotekę,
 • jadalnię,
 • szatnie,
 • zaplecza sanitarne,
 • 2 boiska,
 • plac zabaw

dla dzieci przedszkolnych:

 • 8 sal dziecięcych
 • szatnie,
 • salę rekreacyjną,
 • pełny węzeł żywienia
 • plac zabaw

10.05.2019 

W tym tygodniu podpisaliśmy umowę nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki nr 1/69, AM-8, obręb Wojszyce o powierzchni 3,6324 ha, z przeznaczeniem pod budowę Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej we Wrocławiu.

TIME LINE

 • Zarządzenie Prezydenta Wrocławia w sprawie nieodpłatnego nabycia do zasobu Gminy od Skarbu Państwa KOWR działki przy ul. Asfaltowej.

  listopad 2018
 • podpisanie aktu notarialnego nabycia od KOWR działki z przeznaczeniem pod budowę ZSP

  maj 2019
 • rozpoczęcie działań w celu realizacji inwestycji przez Zarząd Inwestycji miejskich

  czerwiec 2019
 • Ogłoszenie konkursu na budowę Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

  sierpień 2019
 • Rozstrzygnięcie konkursu na projekt budynku

  grudzień 2019
Rozwiń