Wprowadzę tłumaczenie sesji Rady Miejskiej na język migowy

Tłumaczone sesje Rady Miejskiej pozwolą osobom niesłyszącym na pełniejsze uczestnictwo w życiu publicznym naszego miasta. Tłumaczenie na język migowy wprowadziliśmy na V posiedzeniu Rady Miejskiej Wrocławia.

http://bip.um.wroc.pl/artykul/770/36313/transmisja-obrad-rmw