Rozwinę program rozwoju widowni w instytucjach kultury

Program rozwoju widowni to efekt doświadczeń ESK Wrocław 2016. Chcę zgodnie z dokumentem Kultura-Obecna! podjąć współpracę z wrocławskimi instytucjami kultury w kolejnej edycji programu. W tym celu, Strefa Kultury Wrocław przygotowała program rozwoju publiczności obejmujący instytucje miejskie do tej pory nieuczestniczące w programie oraz biblioteki.

Ważnym zadaniem podjętym w obszarze programu w 2019 roku będzie przeprowadzanie dużego badania wrocławskiej publiczności sektora kultury. Program w strukturze SKW będzie osadzony w obszarze programu „Praktycy Kultury”, który polega na realizacji warsztatów, spotkań i wykładów rozwijających kompetencje wrocławskiego środowiska pracowników sektora kultury. Program rozwoju publiczności podzielony będzie na trzy ścieżki:

  • Ścieżka dla bibliotek–skoncentrowany na dopasowaniu i rozwinięciu strategii rozwoju publiczności zgodnie z potrzebami pracowników bibliotek i specyfiką ich odbiorców.
  • Ścieżka dla miejskich instytucji kultury– ze szczególnym uwzględnieniem instytucji, które do tej pory w programie nie uczestniczyły oraz mniejszych jednostek.
  • Badanie segmentacji odbiorców kultury we Wrocławiu– diagnoza publiczności całego sektora kultury we Wrocławiu pod kątem dostosowania i rozwoju oferty dla odbiorców (nie tylko beneficjentów programu rozwoju publiczności). Badanie służy weryfikacji, kim są odbiorcy wrocławskich instytucji, na jakie dzielą się grupy, jakie mają potrzeby i oczekiwania.

Poprzez poprawę działania instytucji w pracy z publicznością, chciałbym doprowadzić m.in. do: – usprawnienia wewnętrznego działania organizacji w zakresie przygotowania i realizacji procesów rozwoju pracy z publicznością – przygotowania strategii rozwoju współpracy z publicznością – określenia grup docelowych instytucji, stworzenie profili publiczności – rozwoju kompetencji pracowników instytucji kultury we współpracy z publicznością – integracji środowiska pracowników instytucji kultury  Harmonogram prac nad programem:

14.02–28.02  – przygotowanie koncepcji realizacji warsztatów, spotkań i wykładów w ramach programu, zaproszenie do udziału w projekcie miejskich instytucji, stworzenie oferty dla bibliotek, wybranie i zatrudnienie prowadzących zajęcia, zamknięcie listy uczestników.

1.03 –1.12 – prowadzenie ścieżki dla bibliotek i instytucji (warsztatów, spotkań, wykładów).

1.04–31.10 – realizacja badania segmentacyjnego sektora kultury.