Plan naprawy torowisk

Plan naprawy torowisk

-Spotykamy się dzisiaj w zajezdni tramwajowej, bo zakończyliśmy audyt wrocławskich torowisk. Znamy dokładnie stan torów, ale także mamy zaplanowane prace remontowe do roku 2023. Liczyliśmy się z tym, że wyniki audytu nie będą huraoptymistyczne, ale od początku zapowiadałem jego upublicznienie właśnie po to, aby uczciwie wskazać kierunek koniecznych prac. Chodzi o bezpieczeństwo i jakość komunikacji miejskiej, a na tym, co zapowiadałem, nie będę oszczędzać.  – powiedział Jacek Sutryk – prezydent Wrocławia.

58 % wrocławskich torowisk jest w stanie bardzo dobrym i dobrym, 31 % w stanie przeciętnym, a 11 % w stanie złym i bardzo złym –  to wyniki audytu stanu torowisk przeprowadzonego na podstawie danych ZDiUM we Wrocławiu.

Zgodnie z zaleceniami dokumentu najpilniejszymi do wykonania w 2019 roku zadaniami są:

 • Zakup i wymiana dwóch rozjazdów i skrzyżowania torowego na pl. Legionów we Wrocławiu
 • Remont torowiska w ul. Ślężnej – od ul. Wiśniowej do ul. Wiegla – II etap (od ul. Dębowej do ul. Wiegla)
 • Remont torowiska w ul. Ślężnej –  od ul. Sanockiej do ul. Kamiennej
 • Remont torowiska w ul. Ślężnej – od ul. Kamiennej do ul. Kuronia
 • Zakup rozjazdów tramwajowych: Podwale-Sądowa-Orląt, Świdnicka-Piłsudskiego, Podwale-Muzealna, Świdnicka-Podwale.

Na te prace w 2019 roku zostało zabezpieczonych 16,4 miliona złotych.

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania i konserwacji torowisk na rok 2019 w budżecie ZDiUM zaplanowano 21 mln zł

Na kolejne lata zaplanowano prace naprawcze:

2020

 • Wymiana dwóch rozjazdów na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego – Świdnicka                                                                          
 • Wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Podwale – Krupnicza – Sądowa, rozjazd na ul. Podwale od ul. Muzealnej
 • Zakup rozjazdów tramwajowych Pl. Dominikański św. Katarzyny, Piotra Skargi Teatralna Kołłątaja, Małachowskiego Pułaskiego, Skargi Teatralna pl. Dominikański, Hallera Powstańców, Hallera Grabiszyńska, Kazimierza Wielkiego Krupnicza, Legnicka/Złotoryjska

2021

 • Wymiana rozjazdu i skrzyżowania torowego na pl. Dominikańskim
 • Wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Podwale – ul. Świdnicka – od strony pl. Teatralnego
 • Wymiana rozjazdu ul. Piotra Skargi – ul.Teatralna rozjazd od ul. Kołłątaja
 • Wymiana rozjazdu ul. Piotra Skargi – ul.Teatralna rozjazd od pl. Dominikańskiego
 • Wymiana rozjazdu ul. Podwale – Krupnicza – Sądowa,  rozjazd na ul. Podwale od pl. Orląt Lwowskich
 • Remont torowiska na Mostach Pomorskich

2022

 • Remont pętli Zawalna
 • Wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Hallera – ul. Powstańców Śląskich, rozjazd od ul. Hallera
 • Wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Hallera – ul. Grabiszyńska, rozjazd w ul. Hallera
 • Wymiana rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego – ul. Krupnicza, rozjazd od pl. Dominikańskiego

2023

 • Remont torowiska w ul. Pułaskiego
 • Remont torowiska w ul. Żmigrodzkiej na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Broniewskiego
 • Remont torowiska na pl. Staszica od pl. Strzeleckiego od ul. Łowieckiej
 • Remont torowiska na Moście Osobowickim
 • Wymiana dwóch rozjazdów na skrzyżowaniu ul. Małachowskiego – ul. Pułaskiego.

-W związku z tak zdiagnozowanymi potrzebami remontowymi, na lata 2019-2023 już zaplanowaliśmy środki w wysokości ponad  53 mln złotych. A do czasu wykonania tych remontów ZDIUM będzie na tych odcinkach dokonywał napraw utrzymaniowych w ramach środków bieżących. – powiedział Jacek Sutryk. Dzięki przeprowadzonemu audytowi oszacowano wysokość środków jakie są niezbędne do wyremontowania wszystkich torowisk w stanie złym i bardzo złym –to około 120 mln zł, a do tego jeszcze dochodzą konieczne w tamtych miejscach remonty drogowe. Ta kwota nie jest jeszcze ujęta w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, ale zgodnie z tym co zapowiadałem, remonty torowisk to dla mnie priorytet i te środki będą sukcesywnie zapisywane w budżetach na kolejne lata. – podkreślił Sutryk.

ZDiUM i MPK przeanalizowały także przyczyny wykolejeń tramwajów. W 2018 tramwaje wykoleiły się 61 razy, z czego stan torowiska odpowiadał za 33% zdarzeń.  W 67 % przypadków przyczyna była inna (m.in. zdarzenie drogowe, niesprawny tramwaj).


– Chcieliśmy dziś także powiedzieć o działaniach, które podejmujemy natychmiast, aby usprawnić poruszanie się tramwajami i autobusami w mieście. Chodzi o wydzielone torowiska i bus pasy. Obecnie na terenie miasta mamy już wydzielonych blisko 95% torowisk. I w najbliższych miesiącach te liczby się zwiększą, bo bezkolizyjny przejazd dla tramwajów to priorytet. – opowiadał prezydent Wrocławia.

 • Wydzielenie torowiska w ul. Grabiszyńskiej

Szczegółowa analiza  niewydzielonego torowiska na ulicy Grabiszyńskiej pozwoliła na zebranie następujących danych:

 • na ul. Grabiszyńskiej od placu Srebrnego do FAT-u
 • 4 linie co 12 minut
 • Prowadzone obserwacje i pomiary ruchu na ul. Grabiszyńskiej wskazują, że w szczycie komunikacyjnym przyjmuje ona ruch w granicach 1100 pojazdów na godzinę do miasta (szczyt poranny)  i 1400 z miasta (szczyt popołudniowy)
 • Dla kierunku z miasta, gdzie występują największe utrudnienia w przejeździe tramwajów na długości niewydzielonego odcinka torowiska, występuje jedna relacja lewoskrętna na skrzyżowaniu z Aleją Pracy już wydzielona z ruchu tramwajowego
 • Dla kierunku do miasta niezbędne jest utrzymanie trzech miejsc z możliwością skrętu w lewo, w tym najbardziej obciążone jest skrętem w lewo z torowiska  skrzyżowanie z ul. Twardą
 • Możliwość budowy przystanków wiedeńskich – Bzowa, Hutmen.

– Po ulicy Grabiszyńskiej w godzinie szczytu w obu kierunkach przy 40% napełnieniu pojazdów komunikacji miejskiej podróżuje ok. 5000 osób  natomiast samochodami przy napełnieni 1,5 osoby na pojazd 3660 osób. W związku z tym wydzielenie torowiska na ul. Grabiszyńskiej od pl. Srebrnego do FAT-u pozwoli na eliminację opóźnień i utrudnień oraz poprawę bezpieczeństwa – powiedziała Elwira Nowak – dyrektor Wydziału Inżynierii Miejskiej.

 • Wydzielanie 2 odcinków torowisk

Trwałe wydzielenie torowisk w miejscach, gdzie obserwowane jest najeżdżanie samochodów na torowisko:

 • ul. Wróblewskiego od Mostu Zwierzynieckiego do ul. Wystawowej; Projekt zostanie przygotowany i przekazany do realizacji w 2019 roku
 • ul. Pułaskiego od ul. Małachowskiego do ul. Kościuszki – realizacja styczeń 2019 roku wraz z oddaniem do ruchu ulicy Pułaskiego pod wiaduktem.
 • Realizacja – wakacje 2019

 

 

Opublikowany przez Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk Wtorek, 12 lutego 2019