Prezydent powołał Wrocławską Radę Gastronomii

Zaproszone do Rady osoby są przedstawicielami szeroko rozumianej wrocławskiej branży gastronomicznej, a ich zadaniem będzie opiniowanie i inicjowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji w tym sektorze. 

  • wroclawska rada gastronomii

    Prezydent Jacek Sutryk z członkami Wrocławskiej Rady Gastronomii


Ponadto do zadań Rady będzie należało m.in. inicjowanie współpracy i zrzeszania się przedsiębiorców z branży, wspieranie promocji Wrocławia poprzez gastronomię, promowanie konkursów, festiwali i wydarzeń gastronomicznych, a także wspieranie praktycznej nauki zawodów gastronomicznych oraz doskonalenia zawodowego pracowników gastronomii. 

Rada ma charakter społeczny, a jej kadencja wynosić będzie dwa lata.

Rada odpowiedzią na kryzys branży

Wrocławska branża gastronomiczna przed pandemią stawała się coraz ważniejszym sektorem usług, atrakcyjnym dla mieszkańców i turystów. Niestety, rozwój pandemii i wprowadzone obostrzenia w zakresie prowadzenia działalności gastronomicznej nie tylko zahamowały jej rozwój, ale zagroziły funkcjonowaniu wielu firm z branży restauracyjnej. 

Powołanie Rady jest konkretną odpowiedzią Wrocławia na ten kryzys, a także, w perspektywie, szansą na wypracowanie wspólnej wizji marki gastronomicznej miasta. Promocja wrocławskiej gastronomii poza granicami miasta i kraju jest szansą na jej dynamiczny rozwój.

Skład Wrocławskiej Rady Gastronomii

1) Przewodnicząca Rady – Małgorzata Golak - Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia
2) Wiceprzewodniczącą Rady – Izabela Pieniążczak – Biuro Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia
3) Sekretarz Rady – Katarzyna Chrobak – Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia
 Członkowie Rady:
a) Beata Śniechowska – restauracja Młoda Polska Bistro&Pianino
b) Jolanta Jurkowlaniec – restauracja Dinette Bistro
c) Piotr Gomułkiewicz – Bistro Narożnik
d) Damian Kogutiuk – Food&Event Group
e) Agnieszka Skraburska – restauracja Cafe de France
f) Krzysztof Zych – restauracja Cuda na kiju
g) Paweł Mrówczynski – restauracja Panczo
h) Maciej Koła – festiwale gastronomiczne Gastro Miasto
i) Magdalena Johri – restauracja Masala Indian Restaurant
j) Bartosz Jędrasiak – restauracja Woo Thai
k) Marcin Chmielewski – restauracja Przystań&Marina
l) Simone Mangone – Pizzeria Bube
m) Jarosław Błandzinski – restauracja Ban Thai
n) Agata Gwadera-Urlep – radna Rady Miejskiej Wrocławia
o) Małgorzata Wojciechowska – Wydział Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia
p) Beata Urbanowicz – Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego WrocławiaZgłoś uwagę