Sprzedano Wyspę Słodową 7

Zakończył się przetarg na sprzedaż kamienicy Wyspa Słodowa 7 wraz z użytkowaniem wieczystym na okres 99 lat gruntu. Komisja przetargowa w czwartek, 16 listopada 2017 r. wybrała ofertę złożoną przez „PRO DESIGN" Sp. z o.o.. Nowy właściciel zapłacił za kamienicę 9,5 mln zł. 

  • Wyspa Słodowa 7

    Wyspa Słodowa 7


– Koncepcja programowo–przestrzenna zaproponowana przez poznańską spółkę spełnia preferowany program zagospodarowania nieruchomości, uwzględniając dotychczasowy sposób wykorzystywania Wyspy, jej znaczenie dla mieszkańców Wrocławia i spełnia wymogi wynikające z ogłoszenia przetargowego – informuje Maja Wysocka, Wydział Komunikacji Społecznej UM Wrocławia.

Co będzie na Wyspie słodowej 7?

Działalność „PRO DESIGN” Sp. z o. o. we Wrocławiu na Wyspie Słodowej 7 będzie miała na celu integrację lokalnej społeczności, współpracę i edukację w obszarze nowych technologii, trendów i innowacji, designu i architektury, nauk społecznych, nowych mediów, stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców, otwartego na nowe wydarzenia, dyskusje, warsztaty, wspieranie rozwoju startupów i przedsiębiorczości.

Dotychczasowe działania spółki „PRO DESIGN”

Komisja przetargowa wzięła również pod uwagę dotychczasowe działania spółki „PRO DESIGN”, która w 2011 r. rozpoczęła renowację starej zabytkowej drukarni przy ul. Zwierzynieckiej 3 w Poznaniu, gdzie powstała Concordia Design – centrum designu i kreatywności dla biznesu, z programem skierowanym do bardzo szerokiej grupy odbiorców od projektantów, przedstawicieli biznesu po mieszkańców.

9,5 mln zł za kamienicę

Cena nabycia nieruchomości wynosi 9 513 000,00 zł i jest wyższa od ceny wywoławczej (6 741 000,00 zł) i ceny zaproponowanej przez drugiego oferenta (SLODOVA Sp. z o.o.) Zagospodarowanie obiektu będzie polegało na stworzeniu obiektu wielofunkcyjnego z przeznaczeniem m.in. pod funkcje: biurową (m.in. działalność inkubacyjna i przestrzeń co-workingowa), usługową, ekspozycyjno-wystawienniczą i kongresowo-konferencyjną o charakterze integracyjnym, prospołecznym, kulturalnym, w postaci organizacji wydarzeń, również plenerowych, przeznaczonych dla różnych grup wiekowych i tematycznych.

Koncepcja programowo-przestrzenna

Przedstawiona w koncepcji programowo-przestrzennej architektura rozbudowy nie zaburza istniejącej formy kamienicy. Interesująco został zaprojektowany układ funkcjonalny obiektu. Szczególnie ciekawie pokazano przestrzenie wielofunkcyjne, sale widowiskowe i strefę gastronomii z zewnętrznymi podcieniami.

Otwarty charakter budynku jest także dobrze widoczny od strony zachodniej, gdzie szerokie amfiteatralnie poprowadzone schody do sali widowiskowej stanowić mogą amfiteatr zwrócony do otwartej przestrzeni Wyspy. Przenikanie przestrzeni, także wewnątrz budynku, poprzez otwarcia w kondygnacjach będą miały pozytywny wpływ na prospołeczne działania o charakterze integracyjnym czy wystawienniczym. Ta koncepcja, zgodnie z deklaracją inwestora, może wymagać modyfikacji ze względu na obowiązującą ochronę konserwatorską istniejącej oficyny. Opinia i uzgodnienie służb konserwatorskich ostatecznie zdecyduje o zakresie ingerencji w istniejący budynek.

Źródłem finansowania zakupu nieruchomości będą środki własne Spółki. Źródłem finansowania realizacji inwestycji będą środki własne Spółki oraz uzyskane dofinansowanie z Unii Europejskiej. 

Historia sprzedaży - ponowny przetarg

3 listopada 2017 r. odbył się ponowny przetarg na sprzedaż kamienicy znajdującej się na Wyspie Słodowej 7 wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat. Cena wywoławcza wynosiła 6 mln 741 tys. zł. Zgłosiły się 2 firmy: 

- "PRO DESIGN" Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu

- "Slodova", Sp. z o.o. z Wrocławia

W ciągu dwóch tygodni komisja konkursowa zdecyduje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Poprzedni przetarg

Informacja o zakończeniu poprzedniego przetargu na Wyspie Słodowej został opublikowana 17 sierpnia. Po szczegółowym przeanalizowaniu obu złożonych ofert komisja postanowiła nie wybierać żadnej. Obecnie ponownie zostało opublikowane postępowanie przetargowe. Przetarg odbędzie się 3 listopada 2017 r., o godz. 12.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 w sali 215.

– Mając na uwadze wnioski płynące z konsultacji społecznych, w warunkach postępowania wyraźnie zastrzeżono funkcje, jakie spełniać powinno miejsce. Preferowany sposób zagospodarowania nieruchomości powinien uwzględniać obecny sposób wykorzystywania wyspy, działania prospołeczne, partycypacyjne, integracyjne o otwartym charakterze, w tym: działania kulturalne, wystawiennicze i ekspozycyjne, działalność konferencyjną i kongresową, inkubację przedsiębiorstw, usługi gastronomiczne oraz usługi drobne – wylicza Maja Wysocka, Wydział Komunikacji Społecznej UM Wrocławia.

Więcej informacji w ogłoszeniu o przetargu.

Zgłoś uwagę