Informacja o zakończeniu przetargu na Wyspie Słodowej

Zakończyło się postępowanie przetargowe na sprzedaż kamienicy znajdującej się na Wyspie Słodowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu. 

  • Wyspa Słodowa 7

    Wyspa Słodowa 7, fot. UM Wrocławia


Po szczegółowym przeanalizowaniu obu złożonych ofert komisja postanowiła nie wybierać żadnej.

Przypomnijmy, że do przetargu stanęły dwa podmioty:

1. "PRO DESIGN" Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu

2.  UBM NOWY TARG Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Swoją decyzję komisja argumentuje następująco:

"PRO DESIGN" Sp. z o. o. - złożona koncepcja wypełnia preferowany program zagospodarowania nieruchomości, uwzględniając dotychczasowy sposób wykorzystywania Wyspy i w tym zakresie spełnia wymogi wynikające z ogłoszenia przetargowego. Jednak przedstawiona oferta nie dawała możliwości pełnej oceny, czy wszystkie funkcje wskazane w warunkach postępowania będą realizowane, zastrzeżenia budziła zwłaszcza koncepcja przestrzenna

UBM NOWY TARG Sp. z o. o. – oferent przedstawił projekt budynku hotelowego, przewidujący rozbudowę istniejącego  budynku zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z funkcją uzupełniającą, kongresową, wystawienniczą i gastronomiczną. Taki sposób wykorzystania nieruchomości nie jest zgodny z preferowanym sposobem zagospodarowania.

W warunkach postępowania wyraźnie zastrzeżono funkcje, jakie spełniać powinno miejsce: „Preferowany sposób zagospodarowania nieruchomości powinien uwzględniać obecny sposób wykorzystywania wyspy, działania prospołeczne, partycypacyjne, integracyjne o otwartym charakterze, w tym: działania kulturalne, wystawiennicze i ekspozycyjne, działalność konferencyjną i kongresową, inkubację przedsiębiorstw, usługi gastronomiczne oraz usługi drobne.”

Chcielibyśmy, aby kamienica była miejscem dostępnym dla mieszkańców, a sama Wyspa Słodowa zachowała publiczny, otwarty charakter. Mając również na uwadze wnioski płynące z konsultacji społecznych, komisja rekomenduje ponowne ogłoszenie przetargu. 

Zgłoś uwagę