Pomogą dzieciom w trudnej sytuacji

Podopieczni  Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz Stowarzyszenia Siemacha zyskają nowe możliwości rozwoju. Wszystko to dzięki projektom, które wygrały w konkursie na rzecz usług wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz pieczy zastępczej


Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy przeznaczył na ten cel blisko 17 mln zł. Za te pieniądze wesprze łącznie 16 projektów z całego Dolnego Śląska, które  pomogą dzieciom z trudnych rodzin. Dwa z nich realizowane będą we Wrocławiu.

Uczestnicy spotkania w DWUP, fot. Katarzyna Wiązowska

Podróż do domu

Pierwszy – „Podróż do domu – wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz ich rodzin poprzez realizację wybranych usług aktywnej integracji” - przygotowała Gmina Wrocław. W ramach tego przedsięwzięcia  od listopada 2017 r. sfinansowane zostaną działania takie jak mentoring, treningi kompetencji i umiejętności, poradnictwo psychospołeczne, zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz zawodowym dla 50 podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania. Wartość tego projektu to 332,8 tys. zł.

– Na drodze do dorosłości chcemy dać naszym wychowankom umiejętności społeczne, ale też takie, które pozwolą im znaleźć pierwszą pracę np. napisać CV czy przedstawić pracodawcy swoje atuty – mówi Mariola Korman z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania.  – Zależy nam na tym, aby w pewien sposób wynagrodzić im gorszy start życiowy.

Stowarzyszenie Siemacha

Drugi wrocławski projekt to „Rozszerzenie oferty wsparcia w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego we Wrocławiu” przygotowany przez Stowarzyszenie Siemacha. Jego wartość to 669,4 tys. zł

– Przyznane środki przeznaczymy na wzbogacenie naszej oferty m.in. na doposażenie naszej placówki o komputery do obróbki zdjęć i filmów, a także na dodatkowe rekreacyjne i edukacyjne wyjazdy dzieci, warsztaty językowe oraz zajęcia, które pozwolą im na zdobycie dodatkowych kompetencji – mówi Krzysztof Sztochel, dyrektor Siemacha Spot w Magnolia Park.

17 mln zł na pomoc

W środę, 15 listopada, w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy we Wrocławiu beneficjenci symbolicznie podpisali umowy, dotyczące finansowania tych przedsięwzięć.

– Blisko 17 mln zł spożytkujemy na bardzo ważne zadanie – konkretną pomoc młodym mieszkańcom Dolnego Śląska z trudnych rodzin - mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.. Skorzysta z niej blisko 2 tys. 300 osób  – rodzin zastępczych oraz podopiecznych. Będą to specjalistyczne szkolenia, terapia, poradnictwo, czy warsztaty zawodowe przygotowujące do samodzielnego życia. 

Na pomoc mogą liczyć m.in. podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych, centrów opieki, a także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

– W ramach projektów powstaną kluby młodzieżowe oraz grupy wsparcia dla podopiecznych i ich rodzin – mówi Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Zorganizowane zostaną zajęcia rehabilitacyjne, zapewniona będzie pomoc prawna, psychologiczna. Asystenci będą pomagać rodzinom. Słowem zrobione zostanie wszystko, co możliwe, by ten trudny czas – poza domem – był łatwiejszy.

Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i dotyczy projektów na rzecz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Aniołkowe Granie

29 października, odbyła się premiera wideoklipu zapowiadającego  „Aniołkowe granie” - projekt, którego celem jest promowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz integracja przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczych.

„Aniołkowe granie” to koncert charytatywny dla dzieci z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i pogotowia opiekuńczego, organizowany przez  Przedszkole nr 31 im. J. Porazińskiej, Przedszkole nr 56 „Niezapominajka” oraz Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania. 29 stycznia 2018 roku odbędzie się już po raz czternasty. Przedszkolaki i maluchy z domów kultury wystąpią we Wrocławskim Teatrze Lalek z programem, który przygotowują specjalnie na tę okazję. Na widowni zasiądą podopieczni wrocławskich placówek opiekuńczych. Forma koncertu jest opracowana w talki sposób, by przez wspólną zabawę uczestnicy wydarzenia uwrażliwili się na losy rówieśników, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się w rodzinnych domach dziecka, pogotowiu rodzinnym itp.

Zgłoś uwagę