Jak uregulować podatek i inne opłaty w Urzędzie Miejskim


Wszystkie wpłaty należne Miastu między innymi wpłaty dotyczące:

  • podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, 
  • opłat, w tym: wieczystego użytkowania, skarbowej, czynszu, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

można dokonywać bez prowizji zarówno w Punktach Obsługi Bankowej w Centrach Obsługi Mieszkańca jak i we wszystkich oddziałach Banku PKO BP S.A. i jego filiach w granicach administracyjnych Miasta Wrocławia.

Ponadto w Centrum Obsługi Mieszkańca przy ul. G. Zapolskiej 4, działa kasa automatyczna (opłatomat) – urządzenie samoobsługowe, w których również można dokonać wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, wieczystego użytkowania gruntów oraz opłat związanych z rejestracją pojazdu i prawem jazdy.

Opłatomaty – jak działają?Zgłoś uwagę