Opłatomaty w urzędach

Od 24 kwietnia 2013 r. w następujących lokalizacjach Centrum Obsługi Mieszkańca przy:

  • pl. Nowy Targ 1-8
  • ul. G. Zapolskiej 4
  • al. M. Kromera 44

działają samoobsługowe kasy (opłatomaty), dzięki którym mieszkańcy mogą zapłacić podatki i opłaty.

 

 

UWAGA! W przypadku konieczności zgłoszenia reklamacji, również z innego powody niż brak wydruku związanych z funkcjonowaniem opłatomatu płatnik możne:
1. zgłosić ją w Punkcie Obsługi Bankowej w Urzędzie Miejskim Wrocławia, gdzie zlokalizowany jest dany opłatomat
2. zadzwonić na Infolinię PKO Banku Polskiego pod numer telefonu: 801 302 302* lub dzwoniąc z tel. kom. 81 535 65 65*.

* opłata zgodna z taryfą operatora

 

 

W kasach automatycznych można zapłacić należność z tytułu:

1) podatków i opłat od osób fizycznych:
    od nieruchomości, rolnego i leśnego
    łączne zobowiązanie pieniężne
    z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

b) rejestracji samochodu:
    zakupionego za granicą lub zakupionego w kraju
    zakupionego w kraju (pozostawienie dotychczasowych tablic rejestracyjnych)
    czasowa rejestracja samochodu na wniosek właściciela

c) innych uprawnień dla kierowców z tytułu:
    prawo jazdy
    międzynarodowe prawo jazdy
    pozwolenie na kierowanie tramwajem

d) opłat skarbowych (z tytułu zaświadczenia, pełnomocnictwa, decyzji, potwierdzenia własnoręczności podpisu, potwierdzenia zgodności z   oryginałem),

e) opłat za informację adresową.

Korzystanie z kas automatycznych (opłatomatach) w celu dokonania płatności nie wiąże się z żadnymi prowizjami i opłatami.

Dużą dogodnością korzystania z kas automatycznych jest przede wszystkim skrócenie czasu obsługi bankowej. Urządzenie umożliwia dokonanie płatności za pomocą stykowych kart płatniczych systemów Visa i Mastercard oraz gotówką (banknoty, bilon). Opłatomat wydaje resztę w banknotach oraz bilonie.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z kas automatycznych, które zostały zainstalowane przez PKO Bank Polski w ramach umowy na obsługę bankową miasta i jego jednostek organizacyjnych.

 

Zgłoś uwagę