Opłatomaty w urzędach

W Centrum Obsługi Mieszkańca przy ul. G. Zapolskiej 4 działa samoobsługowa kasa (opłatomat), dzięki której mieszkańcy mogą dokonać wpłat z tytułu:

  • podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
  • rejestracji pojazdów i praw jazd,
  • ewidencji ludności,
  • opłaty skarbowej.

natomiast w budynku Urzędu Stanu Cywilnego, przy ul. P. Włodkowica 20/22 znajdują się 2 kasy, które zostały dostosowane do przyjmowania tylko wpłat z tytułu opłaty skarbowej.

UWAGA! W przypadku konieczności zgłoszenia reklamacji, również z innego powody niż brak wydruku związanych z funkcjonowaniem opłatomatu płatnik możne:
1. zgłosić ją w Punkcie Obsługi Bankowej w Urzędzie Miejskim Wrocławia, gdzie zlokalizowany jest dany opłatomat
2. zadzwonić na Infolinię PKO Banku Polskiego pod numer telefonu: 801 302 302* lub dzwoniąc z tel. kom. 81 535 65 65*.

* opłata zgodna z taryfą operatora

 

 

W kasach automatycznych można zapłacić należność z tytułu:

1) podatków i opłat od osób fizycznych:
    od nieruchomości, rolnego i leśnego
    łączne zobowiązanie pieniężne
    z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

b) rejestracji samochodu:
    zakupionego za granicą lub zakupionego w kraju
    zakupionego w kraju (pozostawienie dotychczasowych tablic rejestracyjnych)
    czasowa rejestracja samochodu na wniosek właściciela

c) innych uprawnień dla kierowców z tytułu:
    prawo jazdy
    międzynarodowe prawo jazdy
    pozwolenie na kierowanie tramwajem

d) opłat skarbowych (z tytułu zaświadczenia, pełnomocnictwa, decyzji, potwierdzenia własnoręczności podpisu, potwierdzenia zgodności z   oryginałem),

e) opłat za informację adresową.

Korzystanie z kas automatycznych (opłatomatach) w celu dokonania płatności nie wiąże się z żadnymi prowizjami i opłatami.

Dużą dogodnością korzystania z kas automatycznych jest przede wszystkim skrócenie czasu obsługi bankowej. Urządzenie umożliwia dokonanie płatności za pomocą stykowych kart płatniczych systemów Visa i Mastercard oraz gotówką (banknoty, bilon). Opłatomat wydaje resztę w banknotach oraz bilonie.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z kas automatycznych, które zostały zainstalowane przez PKO Bank Polski w ramach umowy na obsługę bankową miasta i jego jednostek organizacyjnych.

 Zgłoś uwagę