Odbyło się pierwsze posiedzenie Wrocławskiej Rady Kultury

W środę 30 grudnia 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Wrocławskiej Rady Kultury. Na spotkaniu wyłoniono Prezydium Rady, w skład którego weszli: pani Agnieszka Franków-Żelazny - przewodnicząca, pani Izabela Duchnowska – wiceprzewodnicząca oraz pan Paweł Kamiński – sekretarz. Termin kolejnego posiedzenia Rady został ustalony na 14 stycznia 2021 r.

  • Od lewej – przewodnicząca Wrocławskiej Rady Kultury, prof. Agnieszka Franków- Żelazny, wiceprzewodnicząca Izabela Duchnowska, sekretarz Paweł Kamiński


Protokół z pierwszego posiedzenia Wrocławskiej Rady Kultury (30.12.2020)

Obecni na spotkaniu:

  • Prezydent Wrocławia – Jacek Sutryk
  • Członkowie Wrocławskiej Rady Kultury:

1) Izabela Duchnowska
2) Agnieszka Franków-Żelazny
3) Jarosław Fret
4) Marek Gluziński
5) Konrad Imiela
6) Janusz Jasiński
7) Paweł Jarodzki
8) Paweł Kamiński
9) Katarzyna Majewska
10) Magdalena Piekarska
11) Jerzy Pietraszek
12) Tomasz Sikora
13) Tomasz Jakub Sysło
14) Sylwia Świsłocka-Karwot
15) Katarzyna Uczkiewicz

  • Pracownicy Urzędu Miejskiego Wrocławia:

1) Bartłomiej Świerczewski – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
2) Jacek Pluta – zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych
3) Dorota Ciastek – zastępca dyrektora Wydziału Kultury

1. Posiedzenie rozpoczął dyrektor Bartłomiej Świerczewski, witając wszystkich obecnych. Przypomniano agendę spotkania. Dyrektor Świerczewski przybliżył techniczne rozwiązania dotyczące przekazania członkom Rady powołań oraz oświadczeń dotyczących ochrony danych osobowych. Postanowiono, że każdy z członków Rady zdecyduje, czy odbędzie się to za pomocą poczty czy przez bezpośredni kontakt. Obsługę w tym zakresie zapewni Wydział Kultury.

2. Głos zabrał Prezydent Jacek Sutryk, gratulując wszystkim członkom Rady. Prezydent przypomniał historię działań, które doprowadziły do powstania Rady Kultury. Jako trzy kamienie milowe procesu wskazał stworzenie i wprowadzenie w życie dokumentu strategicznego Kultura-Obecna! w 2018 r., prowadzenie uspołeczniania polityki kulturalnej Miasta w ramach dialogu z Grupą Kultura Wrocław od 2019 r. oraz organizację Wrocławskiego Kongresu Kultury zakończonego wyborami ośmiu członków Rady przez Stronę Społeczną w 2020 r.

Prezydent przybliżył sposób, w jaki wyobraża sobie współpracę z Radą, podkreślając, że jest to ciało doradcze Prezydenta, poprosił Radę o zajmowanie się sprawami systemowo oraz o dialog dla dobra wrocławskiej kultury.

3. Następnie przeprowadzono wybory przewodniczącej, wiceprzewodniczącej i
sekretarza Rady.

Przewodniczącą Wrocławskiej Rady Kultury została pani prof. Agnieszka Franków-Żelazny - 8 głosów „za”, 4 „przeciw” i 3 „wstrzymujące się”.

Wiceprzewodniczącą Wrocławskiej Rady Kultury została pani Izabela Duchnowska - 8 głosów „za”, 2 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się”.

Sekretarzem Wrocławskie Rady Kultury został pan Paweł Kamiński - 14 głosów „za” i 1 „wstrzymującego się”.

4. Dyrektor Świerczewski prowadził spotkanie do końca na prośbę nowo wybranej przewodniczącej Rady. W ramach wolnych wniosków pani Izabela Duchnowska zaproponowała, by Rada zarekomendowała Prezydentowi kandydata do komisji konkursowej przeprowadzającej wybór kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Współczesnego Wrocław (w organizacji).

Z powodu pozaregulaminowego charakteru propozycji, po przedyskutowaniu jej zasadności, rekomendacji nie przygotowano. Zapowiedziano jednak kontynuację rozmów na temat udziału WRK w procesie zmian na stanowiskach dyrektorów w instytucjach kultury.

Pan Tomasz Sikora poprosił o wyjaśnienie zapisów dotyczących ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, do których przestrzegania winni zobowiązać się członkowie Rady. Dyrektor Świerczewski zadeklarował wyjaśnienie tych kwestii na kolejnym posiedzeniu Rady. Zaproponowano także techniczne rozwiązania komunikacyjne – próbę utworzenia adresu mailowego dedykowanego Radzie.

5. Następne posiedzenie Rady zaplanowano na 14 stycznia 2021 r. na godz. 14.00. Przewodnicząca Rady poprosiła o składanie propozycji do agendy spotkania do 10 stycznia 2021 r. i zamknęła pierwsze posiedzenie Wrocławskiej Rady Kultury.Zgłoś uwagę