Parkinu pod NFM [CENNIK]

Od poniedziałku 15 lutego 2016 roku na parkingu podziemnym przy NFM zaczynają obowiązywać opłaty. Oznacza to, że każdy pojazd, który nie opuści parkingu przed północą z 14/15 lutego będzie miał naliczone opłaty. 


Ceny   

CENA za godzinę – 4 zł, naliczane co 15 minut (1 zł za każde rozpoczęte 15 minut)

ABONAMENTY

Miesięczny, parkowanie w godz. 7-18

400 zł

Miesięczny, parkowanie w godz. 6-20

480 zł

Miesięczny, parkowanie w godz. 18-8

220 zł

Miesięczny z gwarancją miejsca

750 zł

Kontakt do zarządcy

Zamawianie abonamentów: kupabonament@wi.wroc.pl lub faksem 71 77 10 904, lub przez zakładkę Parking Podziemny przy Narodowym Forum Muzyki na stronie www.wi.wroc.pl

Uwaga kierowcy

Uruchomienie systemu opłat oznacza to, że każdy pojazd, który nie opuści parkingu przed północą z 14/15 lutego będzie miał naliczone 4 zł za godzinę (złotówkę za każde rozpoczęte 15 minut) i kierowca aby wyjechać będzie musiał stosowną kwotę uiścić w kasie. Informujemy o tym, ponieważ praktycznie co noc na parkingu pozostaje kilka samochodów.

Korzystający z parkingu wjeżdżając w poniedziałek rano będą musieli przy szlabanie pobrać bilet. Podobnie jak na innych tego typu obiektach. Na jego podstawie zostaną rozliczeni przy wyjeździe. Opłatę będzie można wnieść w kasie Biura Obsługi Parkingu zlokalizowanego przy wyjeździe, gotówką lub kartą.

Osoby, w tym prawne, które wykupiły, zamówiły, abonamenty także są proszone  aby w poniedziałek 15 lutego pobrały bilet parkingowy  na wjeździe. Będą mogły tego dnia ten bilet  wymienić w kasie na kartę z abonamentem.

Prosimy stawać na wyznaczonych miejscach. Zajęcie więcej niż jednego miejsca spowoduje automatyczne naliczanie opłat za kolejne stanowisko. Za parkowanie poza wyznaczonymi stanowiskami będzie obowiązywała opłata karna – 1000 zł, plus koszty holowania.

Prosimy stosować się do poleceń obsługi i zapoznać się z regulaminem parkingu.

Zgłoś uwagę