Zmiany w opłatach za parkowanie od 1 marca

Od 1 marca 2021 zmienia się wysokość opłat za parkowanie we Wrocławiu. Taką uchwałę przyjęła Rada Miejska Wrocławia. Obecnie obowiązujące ceny nie zmieniały się od kilkunastu lat. Zaplanowane zmiany pozwolą zwiększyć rotację aut w strefie płatnego parkowania w centrum miasta. Co sie zmieni? Sprawdź nowe stawki i abonamenty.

 • fot. Przemek Wronecki


Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania

Od 1 marca br. we Wrocławiu zostanie wprowadzona Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, która obejmie obecne strefy A i B. Celem jej utworzenia jest ochrona interesów mieszkańców ścisłego centrum przez poprawę dostępności miejsc postojowych i zwiększenie rotacji.

- Nowe stawki mają zniechęcić kierowców do wielogodzinnego blokowania miejsc postojowych, zwiększą ich dostępność dla osób chcących załatwić szybko sprawę w banku czy urzędzie, uwolnią je dla mieszkańców stref. Stawki opłat abonamentowych dla mieszkańców pozostają niezmienne – wyjaśnia Ewa Mazur.

Stawki opłat

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze A:

płatne parkowanie od 1 marca 2021 r. obowiązuje 7 dni w tygodniu od godz. 9.00 do 20.00

 • 7,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 7,30 zł za drugą godzinę postoju;
 • 7,70 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 7,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania w obszarze B:

płatne parkowanie od 1 marca 2021 r. obowiązuje 7 dni w tygodniu od godz. 9.00 do 20.00

 • 5,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 5,20 zł za drugą godzinę postoju;
 • 5,50 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 5,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

W strefie płatnego parkowania (strefa C):

płatne parkowanie nadal obowiązuje od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 18.00

 • 3,00 zł za pierwszą godzinę postoju;
 • 3,10 zł za drugą godzinę postoju;
 • 3,30 zł za trzecią godzinę postoju;
 • 3,00 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju.

Abonamenty

Nie ulegną zmianom zasady wydawania abonamentów i identyfikatorów dla mieszkańców, osób niepełnosprawnych oraz właścicieli pojazdów niskoemisyjnych.

Jedynymi wyjątkami są abonamenty dla pojazdów napędzanych wodorem oraz pojazdów jednośladowych – które dodatkowo objęte zostaną zerową stawką za postój.

Marzec będzie miesiącem przechodnim, kiedy ważne będą abonamenty wydane na aktualnym wzorze z datą ważności do 31 marca br., i jednocześnie będą już funkcjonowały abonamenty wydawane (od dnia 1 marca) wg nowego wzoru i taryfikatora.

Miesiąc przechodni umożliwi zakup abonamentów według nowego wzoru i taryfikatora na kwiecień i kolejne miesiące bieżącego roku.

Abonamenty „komercyjne”

podobnie jak do tej pory, nie będą wydawane w obszarze A śródmiejskiej strefy płatnego parkowania (podobnie jak do tej pory, tylko zameldowani mieszkańcy i niepełnosprawni pracujący w strefie będą mieli prawo do zakupu abonamentu w strefie A). Pojawi się natomiast możliwość wykupienia abonamentu w obszarze B:

 • na 1 miesiąc - 400 zł,
 • na pół roku - 2000 zł,
 • na rok - 4000 zł.

Zmianie ulegną ceny abonamentów w strefie płatnego parkowania (obecna strefa C):

 • na 1 miesiąc - 200 zł (obecnie 160 zł),
 • na pół roku - 1000 zł (obecnie 800 zł),
 • na rok - 2000 zł (obecnie 1600 zł).

Ceny abonamentów dla pojazdów niskoemisyjnych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania zostaną zróżnicowane, w zależności od obszaru.

W obszarze A wyniosą:

 • na 1 miesiąc - 30 zł (obecnie 10 zł dla stref A i B),
 • na pół roku - 150 zł (obecnie 50 zł dla stref A i B),
 • na rok - 300 zł (obecnie 100 zł dla stref A i B),

W obszarze B wyniosą:

 • na 1 miesiąc - 10 zł (obecnie 10 zł dla stref A i B),
 • na pół roku - 50 zł (obecnie 50 zł dla stref A i B),
 • na rok - 100 zł (obecnie 100 zł dla stref A i B);

Opłata za zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę)

w strefie płatnego parkowania (obecna strefa C) wzrośnie z 460 zł do 700 zł. W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania zróżnicowana zostanie w zależności od obszaru:

 • w obszarze A za jeden miesiąc 1600 zł (obecnie 850 zł),
 • w obszarze B za jeden miesiąc 1200 zł (obecnie 850 zł).

Abonamenty na okaziciela

przeznaczone m.in. dla służb miejskich będą droższe w ścisłym centrum miasta oraz tańsze w obecnej strefie C.

W obszarach A i B śródmiejskiej strefy płatnego parkowania Ich ceny wyniosą:

 • za 1 miesiąc - 200 zł (obecnie 160 zł dla stref A, B i C),
 • za pół roku - 1000 zł (obecnie 800 zł dla stref A, B i C),
 • za rok - 2000 zł (obecnie 1600 zł dla stref A, B i C).

W strefie płatnego parkowania (obecna strefa C):

 • za 1 miesiąc - 100 zł (obecnie 160 zł dla stref A, B i C),
 • za pół roku - 500 zł (obecnie 800 zł dla stref A, B i C),
 • za rok - 1000 zł (obecnie 1600 zł dla stref A, B i C).

Gdzie kupić abonament

Formalności związane z zakupem abonamentów realizowane są w Biurze Obsługi Interesanta ZDiUM, które jest czynne:

 • pon., wt., czw., pt.: czynne w godz. 8:30 – 14 :00
 • w środy: czynne w godz. 8:30 – 17:00
 • kasa jest nieczynna do odwołania z uwagi na gotówkowy obrót transakcji,
 • zakup osobisty abonamentów wymaga przedpłaty na rachunek: PKO BP SA 81 1020 5226 0000 6402 0416 7193 przed wizytą w biurze obsługi.

W momencie odbioru abonamentu opłata musi być zaksięgowana (w zależności od banku trwa to do 2 dni).
Potwierdzenie zaksięgowania można uzyskać pod tel. 71 376 08 28.

Przerwa techniczna w wydawaniu abonamentów (dezynfekcja) obowiązuje w godzinach 12:00 – 12:20.

Abonamenty można również nabywać za pośrednictwem e-sklepu. Należy pamiętać, że weryfikacja danych meldunkowych mieszkańca trwa 2 do 3 dni.

Granice strefy płatnego parkowania

Strefa płatnego parkowania została na wniosek mieszkańców poszerzona o dodatkowe obszary, m.in. w rejonie Placu Grunwaldzkiego. Jej dokładne granice prześledzić można na mapie znajdującej się na stronie internetowej ZDiUM.

Wrocław ma obecnie jedną z najmniejszych stref płatnego parkowania spośród dużych miast w Polsce, obejmuje ona 4 tysiące miejsc postojowych. W miastach takich jak Poznań czy Szczecin analogiczne strefy są dwukrotnie większe. W Krakowie strefa płatnego parkowania obejmuje ponad czterokrotnie więcej miejsc postojowych.Zgłoś uwagę