"Park kulturowy" konsultacje z organizacjami pozarządowymi


Park kulturowyto nowy pomysł miasta na uporządkowanie przestrzeni w ścisłym centrum Wrocławia. Pierwsze czytanie uchwały wprowadzającej park kulturowy odbyło się 28 listopada. Teraz do dyskusji zaproszone są organizacje pozarządowe.

Uwagi i opinie należy kierować do Biura Rozwoju Wrocławia na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław do 22 stycznia 2014 r. Zgłoś uwagę