Nowy oficer pieszy we Wrocławiu

Stanowisko do spraw rozwoju przestrzeni publicznej dla ruchu pieszego Anna Szmigiel-Franz objęła w połowie grudnia ubiegłego roku. Wcześniej pracowała w Fundacji EkoRozwoju, od wielu lat działa też społecznie na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej w mieście. Nowy oficer pieszy mówi o swoich obowiązkach i zadaniach do wykonania we Wrocławiu.

  • oficer pieszy, wrocław

    Anna Szmigiel-Franz dużo czasu będzie spędzać w terenie, fot. Marek Księżarek


Jakie obowiązki ma oficer pieszy Wrocławia?

Anna Szmigiel-Franz: – Moim zadaniem będzie dbanie o to, aby piesi byli w traktowani jako równoprawni uczestnicy ruchu, żeby infrastruktura dla nich przewidziana spełniała obowiązujące standardy. Czyli aby na przykład chodniki miały odpowiednią szerokość, tak by przechodnie czuli się bezpiecznie i nie musieli nadkładać drogi, tylko szybko i sprawnie przemieszczali się po mieście. Wdrażając się do pracy, uczestniczę w różnych procesach inwestycyjnych, prowadzonych przez miasto, które dotyczą infrastruktury pieszej, poznaję przygotowywane i realizowane projekty.

O jakich konkretnie inwestycjach mówimy?

– Są nimi m.in. wymiana nawierzchni chodników i budowa nowych, budowanie azyli, przystanków wiedeńskich, wytyczanie nowych przejść czy kontynuacja programu obniżania krawężników na przejściach dla pieszych.

Anna Szmigiel-Franz, fot. Marek Księżarek

Od czego zaczęła Pani swoją pracę?

– Nowy rok to nowy Program Ruchu Pieszego, czyli ponad 50 różnorodnych zadań na kwotę ponad 15 mln zł. W tej chwili to mój priorytet – każde zadanie muszę dokładnie poznać, wiele z nich obejrzeć w terenie. Do moich obowiązków będzie należało monitorowanie tych inwestycji. Ważnym tematem na najbliższe miesiące będzie poprawa bezpieczeństwa w mieście. Wspólnie z Wydziałem Inżynierii Miejskiej skoncentrujemy się m.in. na ulicy Legnickiej. Z policyjnych statystyk wynika bowiem, że to najbardziej niebezpieczna dla pieszych ulica we Wrocławiu.

Wykorzysta Pani swoje doświadczenie w ochronie przyrody?

– Bardzo zależy mi, aby w zakresie zielonych tras doszło do szybkiej realizacji fragmentów Promenady Krzyckiej. To nasz wspólny priorytet z oficerem rowerowym Wrocławia. Niedawno zakończyliśmy opracowanie koncepcji i powstaje już pierwszy odcinek trasy Spiska-Borowska. Wiosną zakończymy projektowanie dwóch kolejnych: Borowska-Bardzka i Bardzka-Gazowa.

Gdzie urzęduje oficer pieszy Wrocławia?

– Mój pokój mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy Zapolskiej, jako część Biura Zrównoważonej Mobilności. Sporo czasu będę jednak spędzać na spotkaniach, konsultacjach i w terenie.

Ale jestem do dyspozycji i najprościej wysłać do mnie wiadomość czy umówić na spotkanie mejlem: piesi@um.wroc.pl. Na wszystkie na pewno odpowiem.Zgłoś uwagę