Nowelizacja przepisów o Parku Kulturowym „Stare Miasto”

Naprawa i czyszczenie elewacji, zakaz działalności o charakterze erotycznym i powiększenie Parku Kulturowego „Stare Miasto” – to tylko niektóre zmiany, które zaczną obowiązywać od 3 czerwca. 


3 czerwca 2017 r., po 6 miesięcznym vacatio legis, wchodzi w życie podjęta przez Radę Miejską Wrocławia uchwała nr XXXII/686/16 z dnia 24 listopada 2016 r., zmieniająca uchwałę nr LVI/1465/14 z dnia 10 kwietnia 2014 r. Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto”.

– Po półtorarocznym okresie stosowania ww. przepisów okazało się, że konieczne będzie jeszcze doprecyzowanie pewnych kwestii lub rozszerzenie niektórych zapisów, dlatego też przystąpiono do prac nad zmianą uchwały – mówi Beata Kleszcz, koordynator ds. Parku Kulturowego we Wrocławiu

Nowe przepisy dotyczą:

  • wprowadzenie zakazu utrzymywania elewacji budynków w oszpeconym stanie, co szczególnie zobowiązuje do dbania o estetykę nieruchomości poprzez usuwanie uszkodzeń czy czyszczenie elewacji oraz jej malowanie i zabezpieczanie odpowiednimi powłokami chroniącymi np. przed grafitti,
  • wprowadzenie zakazu prowadzenia w lokalach gastronomicznych czy lokalach wykorzystywanych do organizacji imprez działalności o charakterze erotycznym, co z kolei zobowiązuje do bardzo rozważnego wyboru najemców lokali użytkowych oraz weryfikacji już prowadzonych w obrębie danej nieruchomości branż, pamiętając żeby działalności rozrywkowej nie towarzyszyła działalność erotyczna, gdyż wpływa ona negatywnie na wizerunek centrum staromiejskiego, powoduje utratę poczucia bezpieczeństwa i zniechęca do odwiedzin,
  • wyznaczenie dodatkowych lokalizacji na terenie Parku Kulturowego do prowadzenia handlu i gastronomii poza budynkami,
  • rozszerzenie granic Parku Kulturowego w dwóch miejscach tj. o budynki przy ul. Piłsudskiego 52, ul. Krasińskiego 13 i 13a oraz ul. Podwale 80.

– Od dnia, kiedy zaczęły obowiązywać przepisy powołujące do życia Park Kulturowy, aż do dzisiaj bardzo wiele zostało zrobione w kwestii poprawy estetyki przestrzeni publicznej. Liczne działania zmierzające do usunięcia naruszeń tj. chociażby likwidacja megareklam, banerów, wielu reklam migających czy wyklejanek, sprawiła, że przestrzeń, która jest naszym wspólnym dobrem odzyskuje swoją świetność. Wciąż jednak jeszcze jest wiele do zrobienia. Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany przyczynią się do dalszego podnoszenia estetyki przestrzeni publicznej – dodaje Beata Kleszcz.

Wrocław przygotowuje uchwałę krajobrazową

Rozpoczynają się prace nad projektem uchwały krajobrazowej, która ma uporządkować miejskie przestrzenie publiczne pod kątem szyldów, reklam, małej architektury i ogrodzeń.

Konsultacje dla mieszkańców

Jak mieszkańcy mogą się włączyć w prace nad nową uchwałą krajobrazową? Na stronie konsultacji Uchwały Krajobrazowej Wrocławia znajdą ankietę. To pierwszy krok, aby (do czerwca) wypowiedzieć się na temat nośników reklamowych w mieście, malej architektury i ogrodzeń. W II i III kwartale 2017 roku zaplanowano spotkania w grupach zainteresowanych – z firmami, osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, zarządcami nieruchomości, spółdzielniami i radami osiedli, by poznać ich oczekiwania i obawy. W IV kwartale 2017 roku czas na zbieranie uwag i przygotowanie projektu uchwały.

 Zgłoś uwagę