Młodzi - Aktywnie zMOBILizowaNI

Co zrobić, aby zmniejszyć ruch samochodowy w mieście, a tym samym stworzyć miejską przestrzeń bardziej przyjazną i bezpieczną? “Młodzi - Aktywnie zMOBILizowaNi”  to program mający na celu promocję aktywnej mobilności oraz zmianę przyzwyczajeń transportowych wśród najmłodszych wrocławian.

 • Młodzi - Aktywnie zMOBILizowaNI, fot. J.Leja

  Młodzi - Aktywnie zMOBILizowaNI, fot. J.Leja


Od wielu lat we wrocławskich szkołach podstawowych prowadzone są działania na rzecz edukacji rowerowej – kampania „Rowerowy Maj”, zajęcia edukacyjne „Rowerowa Szkoła”, czy promocji ruchu pieszego - “Szkolna ulica”. Przyczyniając się do rozbudowy i poprawy bezpieczeństwa na drogach dla rowerów i chodnikach, Gmina Wrocław postanowiła podejść do edukacji rowerowo-pieszej kompleksowo, tworząc i chcąc rozwijać program “Młodzi - Aktywnie zMOBILizowaNi”.

Program dla najmłodszych będzie edukował i bawił

W ramach programu planowane są następujące działania:

 • Rowerowa Szkoła Mobilności Aktywnej – ulepszony kurs przygotowujący do egzaminu na kartę rowerową. W ramach kursu zostały opracowane praktyczne materiały dydaktyczne – przewodnik dla nauczycieli, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne – przeznaczone dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego w celu wykorzystania ich podczas zajęć.
 • Rowerowy Maj – kampania rowerowa dedykowana uczniom szkół podstawowych oraz przedszkolakom, zachęcająca do przyjeżdżania do szkoły/przedszkola na rowerze, hulajnodze, wrotkach itp.
 • Rowerowe działania edukacyjne – zajęcia edukacyjne dla uczniów i nauczycieli prowadzone przez edukatorów zewnętrznych zakładające praktyczne i teoretyczne przygotowanie do korzystania z roweru w mieście.
 • Szkolna Ulica – projekt mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drodze do szkoły, polegający na czasowym udostępnieniu przyszkolnej ulicy tylko pieszym i rowerzystom.
 • Aktywna Mobilność - aktywizujące zajęcia prowadzone w szkołach uczestniczących w projekcie “Szkolna Ulica” poszerzające wiedzę uczniów w zakresie bezpieczeństwa na drodze do szkoły.

Korzyści dla uczestników

Uczniowie uczestniczący w programie:

 • poznają korzyści wynikające z aktywnych sposobów przemieszczania się,
 • będą bezpieczniejsi w drodze do szkoły,
 • odkryją aktywną mobilność jako atrakcyjną, prozdrowotną i proekologiczną formę poruszania się po mieście.


Zgłoś uwagę