Miliony złotych dla wrocławskich naukowców

Blisko pół miliarda złotych podzieliło Narodowe Centrum Nauki w jesiennych edycjach konkursów na projekty badawcze. Wrocławscy naukowcy dostaną blisko 40 milionów złotych.

  • Politechnika Wrocławska, fot. Tomasz Walków

    Politechnika Wrocławska, fot. Tomasz Walków


Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło cztery konkursy dla naukowców zajmujących się badaniami podstawowymi. Centrum pieniądze przyznaje dwa razy w roku. Do jesiennej edycji złożono  3783 wnioski, dofinansowanie uzyskało 1090 projektów.
Najbardziej otwartą formułę ma konkurs OPUS. Jest przeznaczony dla wszystkich naukowców, bez względu na staż i stopień naukowy, a uzyskane fundusze można przeznaczyć na zakup sprzętu lub budowę zespołu naukowego.
SONATA to konkurs na projekty badawcze dla uczonych ze stopniem doktora uzyskanym nie dalej niż 7 lat przed złożeniem wniosku. W konkursie PRELUDIUM udział biorą osoby, które jeszcze nie zdobyły doktoratu. Natomiast POLONEZ jest skierowany dla uczonych z zagranicy, którzy swoje projekty badacze chcą zrealizować w Polsce.

Beneficjentami jesiennych konkursów zostało kilkudziesięciu uczonych związanych z wrocławskimi uczelniami. Najwięcej pieniędzy przyznano na projekty realizowane na Uniwersytecie Wrocławskim – ponad 17 mln zł. Na badania na Politechnice Wrocławskiej przeznaczono ponad 14 mln zł.

Nieco ponad 3,6 mln zł otrzymają badacze z Uniwersytetu Przyrodniczego, a z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN ponad 2,7 mln zł. Natomiast na Uniwersytecie Medycznym prowadzone będą badania warte ponad 1,3 mln zł.

Wśród laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki są także badacze związani z Uniwersytetem Ekonomicznym, Wrocławskim Centrum Badań EIT+ oraz Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN.

Zgłoś uwagę