Miasto szuka żłobków - konkurs nr 17 - nowe miejsca

Protokół z dnia 27.05.2015 roku z postępowania konkursowego wyboru ofert na realizację zadania publicznego pn.: 17/ŻK/2015/2016 "ORGANIZACJA OPIEKI SPRAWOWANEJ W FORMIE ŻŁOBKA”. Termin składania ofert upłynął w dniu 9 kwietnia 2015 roku.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

GMINA WROCŁAW reprezentowana przez PREZYDENTA WROCŁAWIA ogłasza z dniem 19.03.2015 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Konkurs nr 17/ŻK/2015/2016 - ORGANIZACJA OPIEKI SPRAWOWANEJ W FORMIE ŻŁOBKAZgłoś uwagę