Miasto dofinansowało zakup wozu strażackiego. Dotuje też inne służby

Wrocławska straż pożarna wzbogaciła się o nowoczesny wóz ratowniczo-gaśniczy. Jego zakup w części finansowało miasto, przeznaczając na ten cel blisko 350 tys. zł.

 • woź, strażacki, straż, pożarna, Wrocław

  Samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 3/28,5/4,3, mat.pras.


Nowy samochód już jest na stanie wrocławskiej straży pożarnej i uczestniczy w akcjach. Służy w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 we Wrocławiu. To tzw. średni wóz ratowniczo-gaśniczy z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych.

– Nowy pojazd jest bardzo istotnym wsparciem w naszych działaniach ratowniczych na terenie miasta. Zastąpił on już stary, wysłużony samochód gaśniczy z 2000 roku. Jesteśmy wdzięczni za pomoc w doposażeniu naszej jednostki w tak profesjonalny samochód – mówi st. bryg. mgr inż. Piotr Znamirowski, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Wóz strażacki marki Renault kosztował ponad 850 tys. zł. Miasto Wrocław dofinansowało jego zakup kwotą prawie 350 tys. zł.

Finansowe wsparcie miasta dla służb miejskich w 2020 r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

 • 70 tys. zł na dofinansowanie działań związanych z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej
 • 91 tys. zł na programy prewencyjne oraz zakup materiałów pomocniczych
 • 40 tys. zł na doposażenie Ogniwa Przewodników Psów Służbowych KMP w akcesoria dla psów służbowych

Komenda Miejska Policji

 • 130 tys. zł na dodatkowe patrole policyjne, w tym także na służbę patrolową w pobliżu nielegalnych składowisk odpadów
 • 500 tys. zł na dofinansowanie zakupu dziesięciu policyjnych pojazdów
 • 9 tys. zł na zakup testów do wykrywania narkotyków

Straż Miejska

 • 45 tys. zł na realizację akcji: Bezpieczne Osiedle, Bezpieczna szkoła, Czyste miasto, Bezpieczne ferie i wakacje

Wrocławskie Ochotnicze Straże Pożarne

 • 14 tys. zł na pokrycie kosztów: wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego OSP
 • 160 tys. zł na zakup samochodu ratowniczego wraz z wyposażeniem
 • 14 tys. zł wsparcia dla OSP-ORW
 • 14 tys. zł na utrzymanie gotowości uzyskała jednostka OSP – Grupa Ratownictwa Specjalistycznego „Starówka” oraz 25 tys. zł na pokrycie kosztów zakupu niezbędnych usług i sprzętu


Zgłoś uwagę