O Meyerholdzie w Instytucie Grotowskiego

Wykłady o legendarnym twórcy potrwają trzy dni


Z miłości do Rosji zmienił imię, religię, a z namiętności do teatru całe życie. Jego biografia ma wykres sinusoidy-wielki sukces przecina się w niej z latami biedy, a zwieńczeniem wspaniałej kariery okazuje się upadlająca śmierć z rąk stalinowskich oprawców. Wsiewołod Meyerhold jest jednak obecny w historii teatru jako prawa ręka Konstantego Stanisławskiego i jeden z najciekawszych twórców teatralnych minionego stulecia.

Poświęcona mu konferencja naukowa potrwa od 3-5 października w Instytucie Grotowskiego. Towarzyszy jej ciekawa wystawa w Centrum Sztuki WRO, a do Wrocławia przyjeżdża także Natalia Makierowa, teoretyk sztuki, kustoszka Muzeum-Mieszkania Meyerholda w Moskwie (2 października spotka się z publicznością w Centrum Sztuki WRO, początek o 18.00).

Przyszedł na świat w rosyjsko-niemieckiej rodzinie wyznania luterańskiego, zafascynowany teatrem, ale i muzyką nie mógł się zdecydować, jaką drogę artystyczną wybrać. Los zadecydował za niego, kiedy przesłuchanie do orkiestry (do drugich skrzypiec) nie wypadło pomyślnie. Pozostała szkoła dramatyczna w Moskwie. W roku jej ukończenia dołączył do zespołu Konstantego Stanisławskiego i to spotkanie okazało się bodaj najważniejszym w zawodowym życiu Meyerholda. Grał u niego wiele ról, podpatrywał, potem ich drogi się rozeszły, ale to Stanisławski wyciągnął do niego pomocną dłoń, kiedy Meyerhold najbardziej tego potrzebował.

Dziś postrzegany jako postać fundamentalna dla rozwoju nie tylko rosyjskiej sceny. Od realizowania klasyki przeszedł metamorfozę (po rewolucji październikowej) tworząc teatr agitacyjno-propagandowy skrojony dla potrzeb robotników. Okres dwudziestolecia międzywojennego, tak kreatywny dla radzieckich twórców był niezwykle pracowity i dla Meyerholda. Stworzył pojęcie biomechaniki teatralnej, wdrażał fizyczny trening u aktorów. Kres spektakularnej karierze położyło aresztowanie, tortury, a potem śmierć zadana przez

Konferencja w Instytucie Grotowskiego ma na celu przybliżenie postaci, technik i miejsca Meyerholda w teatrze XXI wieku. Tematy wykładów to m.in. „Aktor w scenograficznej przestrzeni spektakli Meyerholda”, czy „Metoda aktorska w Teatrze Meyerholda” (dokładny program tutaj)Większość prelekcji wygłoszą rosyjscy teoretycy teatru. Wykładom towarzyszy wystawa (w formie instalacji multimedialnej) w Centrum Sztuki WRO inspirowana archiwalnymi materiałami filmowymi, na których można zaobserwować nie tylko sposób pracy aktorów według techniki Meyerholda, ale i fantastyczne dekoracje autorstwa radzieckich konstruktywistów. Szczegóły o wystawie znajdziecie tutaj.

Magdalena TalikZgłoś uwagę