wroclaw.pl strona główna Kulturalny Wrocław – najświeższe wiadomości o kulturze Kultura - strona główna

Infolinia 71 777 7777

15°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 08:00

wroclaw.pl strona główna
Posłuchaj podkastu wroclaw.pl
na dzień dobry
Reklama
  1. wroclaw.pl
  2. Kultura
  3. Aktualności
  4. Stypendia artystyczne prezydenta Wrocławia po raz dziewiąty! Wnioski na realizację projektów można składać do końca marca
Na zdjęciu stypendyści prezydenta Wrocławia z prezydentem podczas uroczystości w styczniu 2023 fot. UM Wrocław
Na zdjęciu stypendyści prezydenta Wrocławia z prezydentem podczas uroczystości w styczniu 2023

Po raz dziewiąty prezydent Wrocławia Jacek Sutryk ogłosił konkurs o przyznanie stypendiów artystycznych na realizację przedsięwzięć. Wnioski na drugie półrocze 2023 roku lub na cały rok (2023/2024) przyjmowane będą do 31 marca 2023. Laureaci stypendium będą otrzymywali 2500 zł miesięcznie w takich dziedzinach, jak: muzyka, teatr, sztuki wizualne, taniec, literatura i film, upowszechnianie kultury. Jak skorzystać?

Reklama

Stypendia prezydenta Wrocławia – kto może składać wnioski

Artyści mogą się ubiegać o roczne lub półroczne stypendium w wysokości 2500 zł miesięcznie w dziedzinie muzyki, teatru, sztuk wizualnych, tańca, literatury i filmu. Aplikować mogą także osoby zajmujące się upowszechnianiem kultur. Stypendia mogą być przeznaczone tylko na realizację konkretnych pomysłów artystycznych. 

Wnioski stypendialne składają sami zainteresowani twórcy, przedstawiając dotychczasowy dorobek i projekt przedsięwzięcia związanego z Wrocławiem.

Autorski zamysł należy opisać, podać cel i zakładane rezultaty, pamiętając, że stypendium nie może być wydatkowane na zakup środków trwałych, dofinansowanie nauki czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Stypendystów wiązać będzie umowa z Gminą Wrocław.

Stypendia prezydenta Wrocławia – jak i gdzie złożyć wnioski

Wnioski stypendialne zainteresowani składają wyłącznie w swoim imieniu i wg ustalonego wzoru. Wzór wniosku dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Podpisane własnoręcznie lub za pomocą profilu zaufanego wnioski o stypendia na drugie półrocze 2023 roku należy składać w terminie do 31 marca 2023 r.

Dokumenty można:

  • złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim Wrocławia (Wydział Kultury), ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław,
  • przesłać na ww. adres pocztą tradycyjną, na kopercie wpisując: „stypendia - Wydział Kultury”,
  • przesłać za pomocą platformy ePUAP podpisane profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia i korekty złożonego wniosku przed końcem naboru.

Wysokość stypendium wynosi 2500 zł brutto miesięcznie. Stypendium wypłacane będzie przez 6 miesięcy na podstawie umowy stypendialnej.

Oceny formalnej i merytorycznej wniosków dokona Komisja Stypendialna powołana przez prezydenta Wrocławia. W skład komisji wchodzić będą osoby reprezentujące Gminę Wrocław i środowiska artystyczne, naukowe oraz organizacje pozarządowe.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12 czerwca 2023 r. Wyniki konkursu zostaną podane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Szczegółowe informacje na stronie Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Bądź na bieżąco z Wrocławiem!

Kliknij „obserwuj”, aby wiedzieć, co dzieje się we Wrocławiu. Najciekawsze wiadomości z www.wroclaw.pl znajdziesz w Google News!

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl Wróć na portal wroclaw.pl