Komunikat o zmianie obsługi klientów świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego

Dział Świadczeń MOPS informuje, że od 1 lipca 2017 roku w  Biurze Obsługi Klienta (parter budynku Centrum Biznesu GRAFIT przy Wzgórzu Słowiańskim – ul. Namysłowska 8, boczna ul. Jedności Narodowej – dotychczasowa siedziba 500+) będą przyjmowane następujące wnioski:


Dział Świadczeń MOPS informuje, że od 1 lipca 2017 roku w  Biurze Obsługi Klienta (parter budynku Centrum Biznesu GRAFIT przy Wzgórzu Słowiańskim – ul. Namysłowska 8, boczna ul. Jedności Narodowej – dotychczasowa siedziba 500+) będą przyjmowane następujące wnioski:

  • Zasiłek rodzinny z dodatkami
  • Fundusz alimentacyjny
  • Jednorazowa zapomoga - Becikowe
  • Świadczenie wychowawcze 500+
  • Świadczenie rodzicielskie
  • Świadczenie pielęgnacyjne
  • Zasiłek pielęgnacyjny
  • Specjalny zasiłek opiekuńczy

Godziny pracy BOK GRAFIT:

  • poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godzinach od 7.30 -15.00,
  • czwartek w godzinach od 7.30 do 16.00.

Dojazd liniami tramwajowymi 0L, 0P, 1, 6, 8, 11, 23.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane od 1 sierpnia. Można je pobrać ze strony internetowej www.mops.wroclaw.pl

Informujemy, że Dział Świadczeń od tego roku nie wysyła zaproszeń i druków wniosków do swoich Klientów.

WAŻNE: zarówno w przypadku świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych jak i wychowawczych na pierwsze dziecko (500+) od nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody z 2016 roku. Aby przyspieszyć rozpatrzenie wniosków należy mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2016 roku: wszystkie PIT-y od pracodawców, z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2016 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2016 lub 2017 roku, umowy zlecenia za 2016 i 2017 rok, umowy o pracę zawarte w 2016 i 2017 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2017 roku zaświadczenie o dochodzie  z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od 5 lutego – zaświadczenie o dochodzie netto za marzec).

UWAGA:

Biuro Obsługi Klienta przy ul. Hubskiej 30/32 będzie od 1 lipca przyjmowało TYLKO wnioski w sprawach: dodatków mieszkaniowych i energetycznych, stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych oraz jednorazowego świadczenia „Za życiem”.Zgłoś uwagę