wroclaw.pl strona główna Komunikacja we Wrocławiu – ceny biletów, rozkłady jazdy, inwestycje Komunikacja - strona główna

Infolinia 71 777 7777

11°C Pogoda we Wrocławiu
Ikona powietrza

Jakość powietrza: umiarkowana

Dane z godz. 19:00

wroclaw.pl strona główna
Reklama
 1. wroclaw.pl
 2. Komunikacja
 3. Rowerzyści
 4. Plan działań rowerowych do 2030
Plan działań rowerowych do 2030 www.wroclaw.pl
Plan działań rowerowych do 2030

Plan działań rowerowych do 2030 roku to dokument zbierający rekomendowane kierunki rozwoju infrastruktury rowerowej oraz działań edukacyjno-promocyjnych. Potrzeba stworzenia planu wynika przede wszystkim z konieczności priorytetyzacji poszczególnych inwestycji oraz usystematyzowania innych działań na rzecz ruchu rowerowego.

Reklama

Najważniejsze informacje (kliknij, aby przejść)

Dlaczego powstał Plan?

Potrzeba stworzenia planu wynika przede wszystkim z konieczności priorytetyzacji poszczególnych inwestycji oraz usystematyzowania innych działań na rzecz ruchu rowerowego. Plan wskazuje zatem najważniejsze potrzeby rowerowe Wrocławia na najbliższe lata. Ich realizacja będzie wymagała olbrzymiego zaangażowania zarówno samego urzędu miejskiego Wrocławia, spółek miejskich ale również instytucji zewnętrznych. Wiele z tych potrzeb, szczególnie w kontekście infrastruktury, wymaga terenów, uzgodnień, które publikacji planu nie są jeszcze pozyskane. Stąd może okazać się, że realizacja części nie będzie po prostu możliwa. Dodatkowe, inne nieznane obecnie sytuacje mogą wyniknąć w trakcie i mogą wymagać różnych interwencji nieopisanych w planie. Otwartość na sytuacje niemożliwe do przewidzenia w momencie pisania poniższego dokumentu jest zatem wpisana w jego charakter.

Pobierz plan

Jak powstał Plan?

W ramach przygotowywania materiałów do Planu działań rowerowych przeprowadzone zostały analizy dla następujących elementów: 

Cel główny Planu

Wskazane w dokumencie cele operacyjne mają pomóc osiągnąćcel główny
15% udziału ruchu rowerowego w modal split we Wrocławiu.

Cele operacyjne Planu

 

CELE

Obecnie

2030

01

Procent mieszkańców z 3 minutowym zasięgiem do trasy głównej 

 • 63%
 • 73% 

02

Modelowa trasa rowerowa (wymagania CROW)

 • Kilka odcinków tras w mieście 
 • Krzyż tras  rowerowych łączący północ z południem i wschód z zachodem w rejonie centrum miasta

03

Główne trasy rowerowe

 • Kilka tras zrealizowanych (np. Ślężna, Grabiszyńska), w różnym standardzie na różnych odcinkach
 • Realizacja lub modernizacja 4 tras głównych lub alternatywnych

04

Trasy rowerowe w centrum

 • Brak spójnej sieci tras
 • Krzyż tras rowerowych wschód zachód i północ południe

05

Połączenia sieci tras

 • Nieciągłość tras
 • Likwidacja nieciągłości tras rowerowych 

06

Połączenia osiedli z siecią tras rowerowych 

 • wiele osiedli podłączonych do sieci tras rowerowych 
 • 16 nowych połączeń osiedli z siecią tras rowerowych

07

Modernizacja istniejących tras rowerowych 

 • niesatysfakcjonujący standard tras rowerowych 
 • modernizacja 25 km istniejących tras rowerowych 

08

Połączenie z innymi gminami

 • Połączenie z Kobierzycami i Wisznią Małą
 • Budowa 6 nowych połączeń z gminami sąsiednimi: Miękinia, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Długołęka

09

Stojak rowerowy

 • 15 000 miejsc postojowych dla rowerów
 • 20 000 miejsc postojowych dla rowerów w tym Bike&Ride oraz możliwość parkowania roweru przy wszystkich instytucjach, placówkach oświatowych oraz przy wszystkich firmach wnioskujących o stojak

10

Zamykane wiaty rowerowe

 • 100 bezpiecznych miejsc postojowych dla rowerów przy miejscach zamieszkania 
 • Min. 500 bezpiecznych miejsc postojowych dla rowerów przy miejscach zamieszkania

11

Reforma kursu na kartę rowerową
 • Karta rowerowa nie dostępna dla wszystkich uczniów
 • Brak jazdy rowerem w warunkach miejskich 
 • Karta rowerowa dostępna dla wszystkich uczniów
 • Jazda rowerem w warunkach miejskich 

12

Rowerowy Maj

 • 45 % gminnych szkół i przedszkoli we Wrocławiu 
 • 80 % gminnych szkół i przedszkoli we Wrocławiu

13

Kampanie zachęcające do jazdy rowerem inne grupy

 • Brak regularnych kampanii 
 • Kampania dla studentów i osób pracujących - przynajmniej jedna rocznie

14

Czytelna sieć tras rowerowych

 • Brak oznakowanych, komunikacyjnych tras rowerowych 
 • Oznakowanie 3 tras przebiegających przez całe miasto

15

Ostatnia mila w centrumprzy wykorzystaniurowerów towarowych

 • Pilotażowe dostawyrowerami towarowymi
 • Zapewnienie możliwości dostaw towarówna ostatniej mili przy wykorzystaniu rowerówtransportowych

Galeria zdjęć

Reklama
Powrót na portal wroclaw.pl