Kolejny fragment „Ścieżki historii”

Na chodniku przy pl. bp. Nankiera, między Zaułkiem Ossolińskich i kościołem św. Wincentego biegnie „Ścieżka historii”. Na płytach chodnikowych przypomniane są najważniejsze wydarzenia z dziejów miasta. Właśnie została zamontowana dwudziesta płyta.

  • Nowa tablica na wrocławskiej „Ścieżce historii”

    Nowa tablica na wrocławskiej „Ścieżce historii”; fot. www.wroclaw.pl


Nowa płyta upamiętnia tegoroczną Europejską Stolicę Kultury Wrocław 2016. Autorką płyt jest prof. Hanna Jelonek, dziekanem Wydziału Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Ścieżkę rozpoczyna „karta tytułowa" w postaci repliki ratuszowego zegara. Kolejne płyty przypominają: ustanowienie biskupstwa (1000), lokację na prawie magdeburskim (1241), najazd Mongołów (1241), przyłączenie Wrocławia do królestwa czeskiego (1335), epidemię dżumy (1361), włączenie w granice imperium Habsburgów austriackich (1526), nadanie pięciopolowego herbu (1530), założenie Uniwersytetu Wrocławskiego (1702), wejście Wrocławia w obręb Prus (1741), zajęcie miasta przez wojska napoleońskie (1802), pierwszą linię kolejową (do Oławy 1842), budowę Hali Stulecia (1913), upadek Festung Breslau i zrujnowanie miasta (1945), Solidarność (1980), Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny (1997), powódź tysiąclecia (1997) i Euro 2012. Od dzisiaj można zobaczyć dziewiętnaste wydarzenie umieszczone na dwudziestej płycie – ESK Wrocław 2016.

Zgłoś uwagę