„Kolej na Dolny Śląsk” walczymy o inwestycje kolejowe

W tej sprawie musimy mówić jednym głosem. Mieszkańcy, aktywiści, samorządowcy i dziennikarze mogą wspólnie i ponad podziałami walczyć o remont najważniejszych linii kolejowych w regionie. To ważne dla Wrocławia, aglomeracji i całego Dolnego Śląska. Portal wroclaw.pl też przyłącza się do akcji społecznej „Kolej na Dolny Śląsk”. Zachęcamy Was do podpisywania się pod apelem w tej sprawie. To już ostatni dzień. 


Na stronach rządowych został opublikowany projekt Uchwały Rady Ministrów o przyjęciu tzw. Krajowego Programu Kolejowego do roku 2023 (KPK), który wylicza wszystkie inwestycje na infrastrukturze PKP PLK SA planowane przez Rząd w tym okresie. Niestety na listach podstawowych Programu zabrakło wielu kluczowych inwestycji dla Wrocławia i Dolnego Śląska. M.in. trasy na Oleśnicę, na Strzelin i wprowadzenie z Jelcza przez Siechnice do Brochowa.

KPK - pełny dokument (PDF)

 

W tej sprawie Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia wystosował dzisiaj list do premier Ewy Kopacz.

Wielce Szanowna Pani Premier,

z wielu wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego wiemy, że rozwój transportu zbiorowego w dużych aglomeracjach miejskich jest jednym z priorytetów kierowanego przez Panią Rządu.

Rząd Pani Premier jako pierwszy dostrzegł też rolę aglomeracyjnej przestrzeni wielkomiejskiej, wykraczającej poza granice jednego miasta.

Czytaj cały list 

Kampania społeczna

 - To bardzo ważne inwestycje. Bez nich trudno wyobrazić sobie rozwój miasta i aglomeracji, dlatego przyłączamy się do kampanii społecznej, której celem jest walka o przywrócenie dolnośląskich inwestycji na listę projektów podstawowych. Jest jeszcze czas, więc spróbujmy to zmienić – mówi Janusz Krzeszowski, zastępca redaktora naczelnego portalu wroclaw.pl.

W kampanię o warte pół miliarda złotych inwestycje kolejowe włączyli się m.in. działacze – Akcji Miasto, Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia oraz wrocławska redakcja Gazety Wyborczej (Apel do Ewy Kopacz). Ale może zrobić to każdy, bo cały czas jest jeszcze szansa na zmianę decyzji. Do połowy sierpnia ministerstwo zbiera uwagi w ramach konsultacji publicznych projektu i tutaj widzimy swoje możliwości. Aktywiści z Akcji Miasto przygotowali formularz dzięki, któremu można szybko i wygodnie wspomóc kampanię swoim podpisem.

FORMULARZ

Uwagi można też wysłać poprzez formularz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

O co w tym chodzi? (ANALIZA) 

Aby dokładnie wyjaśnić na czym polegają niuanse przy dzieleniu środków na koleje, które linie są ważne dla Wrocławia i regionu oraz co oznacza umieszczenie na liście rezerwowej projektu, poprosiliśmy o analizę Zbigniewa Komara, zastępcę dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki UM Wrocławia. 

 - Lista inwestycji Krajowego Programu Kolejowego jest zrobiona z podziałem na różne źródła finansowania - głównie środki UE z dwóch funduszy, ale także pieniądze z krajowego Funduszu Kolejowego. Jest też podział na programy krajowe i regionalne. Lista ma jeszcze dwie grupy: zadania listy podstawowej i zadania listy rezerwowej. 


Jak zawsze w takich dokumentach zadania z listy podstawowej mają "niemal gwarancję" na dofinansowanie - jest ona tylko uzależniona od spełnienia warunków formalnych typu zgodność z przepisami, decyzje środowiskowe, brak problemów prawnych i generalnie - odpowiednia wola i przygotowanie Beneficjenta (kolejarzy) etc.
Zadania z listy rezerwowej "oczekują" natomiast na zakwalifikowanie na listę podstawową - oficjalnie do czasu aż będą informacje o zwolnieniu się lub oszczędności pewnych kwot zaplanowanych na zadania z listy podstawowej. Co w praktyce oznacza  albo "wypadnięcie" jakiegoś zadania, albo istotne oszczędności z powodu niższych kosztów. Zdarza się, że zadania są przenoszone na listę podstawową po decyzjach uznaniowych (merytorycznych lub politycznych).
Omawiany problem polega na tym, że chcielibyśmy aby wszystkie, albo prawie wszystkie inwestycje w aglomeracji wrocławskiej miały zagwarantowane finansowanie w opisywanym okresie, bo są bardzo potrzebne dla istotnego rozwoju i uatrakcyjnienia przewozów pasażerskich - regionalnych i aglomeracyjnych. To jeden z priorytetów Miasta i Województwa. Niestety w tej chwili nie mają takiej gwarancji.  

Najważniejsze trasy dla Wrocławia i aglomeracji

Dla przewozów pasażerskich w obszarze Wrocławskiego Węzła Kolejowego (dalej WWK) ważny jest stan torów na 9 liniach kolejowych, a w aglomeracji w sumie na 10-ciu.:

 • a) E-30 do Oławy i Opola,
 • b) E-30 do Legnicy,
 • c) E-59 do Żmigrodu, Leszna i Poznania 
 • d) nr 274 do Jaworzyny Śl., Wałbrzycha i Jeleniej Góry,
 • e) C-E-59 Wr. Brochów/Grabiszyn - Brzeg Dolny - Głogów Zielona Góra - Szczecin (magistrala nadodrzańska),
 • f) C-E-59 Wrocław - Strzelin - Kamieniec Ząbkowicki (i dalej do Kłodzka i Mię-dzylesia)
 • g) nr 143  Wrocław Mikołajów - Wrocław Nadodrze - Oleśnica - Kluczbork
 • h) nr 292 z Jelcza przez Kowale do Sołtysowic,  (FIOLETOWA CIĄGŁA)
 • i)  linia samorządu wojewódzkiego z Psiego Pola do Trzebnicy
 • oraz dla aglomeracji także linia:
 • j) C-E30 Z Opola Groszowic przez Jelcz - Siechnicę do Wrocław Brochów
  (kliknij, aby zobaczyć całą mapę)

 Na załączonej mapce: - pozycje a, b, c, d - na żółto, - pozycja e - niebieska ciągła, - pozycje f, g, j - niebieskie punktowe, - pozycja h - fioletowa, - pozycji i - brak, gdyż nie pozostaje w zarządzie PKP PLK.

Niepokój opinii publicznej i nas budzić może różnica zadań pomiędzy KPK a przyjętym i opublikowanym w październiku 2014 tzw. Dokumencie Implementacyjnym Strategii Rozwoju Transportu. Konkretnie w DI SRT jest m.in. mowa o potrzebie prac modernizacyjnych - oprócz już robionych w latach 2007 - 2015 na 4 liniach (poz. a, b, c, oraz d z listy wyżej) także na innych 5 liniach (poz. e, f, g oraz j).
Obecnie, w KPK,  tylko pozycja e jest na liście podstawowej, a pozostałe 3 pozycje są na liście rezerwowej.  Dodatkowo, na liście inwestycji finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego na wniosek naszego ZIT WrOF jest pozycja h);  pozycja i) nie wymaga nakładów. 

Opisywane w KPK 4 zadania zostały tam wg dość skomplikowanych ale wg mnie logicznych kryteriów (wieloparametrowych!) ocenione wraz z ok. 80 innymi projektami z całego kraju i ustalono ich ranking punktowy. Ranking był robiony jednak tylko w jednej z możliwych grup, a było ich kilka. Wyniki dla "naszych" linii: linia z poz. e) - miejsce w rankingu 1 ,  linia z poz. j) - miejsce w rankingu 16, linia z poz. g) - miejsce w rankingu 35, linia z poz. f) - miejsce w rankingu 39.

W Projekcie KPK są wszystkie zadania z różnych grup. Jednak w szczególności i na początku są zabezpieczone środki na zadania nie skończone w perspektywie 2007 - 2013 - aż 57 pozycji (!), co spowodowało znaczne zmniejszenie liczby projektów na liście podstawowej i przesunięcie wielu projektów na listę rezerwową. Wydaje się to jednak typowym postępowaniem.
Ostatecznie w projekcie KPK z nowych inwestycji w sąsiedztwie Wrocławia są 2 na liście podstawowej (poz. a i b) – linia na Zieloną Górę i linia z Jelcza przez Kowale, a 3 (poz. c, d, e) są na liście rezerwowej - linie na Oleśnicę, na Strzelin i wprowadzenie z Jelcza przez Siechnice do Brochowa. 

Podsumowanie

 

Dla Wrocławia i aglomeracji, niewątpliwie najważniejszą sprawa jest staranie się o zapewnienie finansowania dla linii nr 143 - od Mikołajowa przez Psie Pole do Oleśnicy - jest ona szczególnie ważna dla kolejowych przewozów aglomeracyjnych i miejskich. Także ważne jest dofinansowanie modernizacji linii C-E-59 z Wrocławia do Strzelina i - czego nie ma tej liście - modernizacji małego odcinka linii 751 w rejonie Nowego Dworu i przejazdu z ul. Strzegomską (budowa wiaduktu kolejowego nad ulicą) - w tych dwóch sprawach stosowną uchwałę podjęła kilka dni temu rada Miejska Wrocławia.

Zgłoś uwagę