Prezydent Wrocławia pisze do premier w sprawie kolei

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz pisze list do premier Ewy Kopacz w sprawie projektów kolejowych dla miasta, aglomeracji i regionu.  


Wielce Szanowna Pani Premier,

z wielu wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego wiemy, że rozwój transportu zbiorowego w dużych aglomeracjach miejskich jest jednym z priorytetów kierowanego przez Panią Rządu.

Rząd Pani Premier jako pierwszy dostrzegł też rolę aglomeracyjnej przestrzeni wielkomiejskiej, wykraczającej poza granice jednego miasta.

Wrocław jest centralnym miastem jednej z największych i najważniejszych polskich aglomeracji. Aglomeracji, która rośnie zarówno gospodarczo, jak i demograficznie.

Rozwój stolicy Dolnego Śląska jest wspierany przez kolejne rządy polskie, czego najlepszym przykładem może być Autostradowa Obwodnica Wrocławia.

Chcąc zilustrować dynamikę naszego rozwoju warto powiedzieć, że w ostatnich dziesięciu latach bezrobocie spadło tutaj z ponad trzynastu do czterech procent. Możemy też chwalić się dziesięciokrotnym przyrostem ruchu pasażerskiego, obsługiwanego przez tutejsze lotnisko. Ciekawym, nie zawsze korzystnym zjawiskiem, towarzyszącym naszemu rozwojowi, jest przyrost ruchu samochodowego. Dziesięć lat temu dziennie wjeżdżało do Wrocławia 40.000 samochodów, dziś – każdego dnia – już niemal 200.000.

Jednym z najbardziej pożądanych elementów wsparcia naszego rozwoju w przyszłości, a także znakomitym narzędziem, by zapanować nad niekorzystnymi zjawiskami komunikacyjnymi jest budowa Kolei Aglomeracyjnej.

Wraz z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego zajmujemy się tym przedsięwzięciem. Jedną z jego części jest połączenie kolejowe pomiędzy Wrocławiem a Oleśnicą (jedno z tych połączeń, gdzie potoki podróżnych mogą być bardzo, bardzo duże.)

Modernizacja tej trasy kolejowej znalazła się wprawdzie w tzw. Krajowym Programie Kolejowym jednak jako inwestycja z listy rezerwowej.

Chcę gorąco zaapelować, aby raz jeszcze analizując uchwalany Program umieścili Państwo przywoływaną inwestycję wśród podstawowych, objętych gwarantowanym finansowaniem.

Będzie to gest pokazujący znakomite zrozumienie i wyczucie problematyki rozwoju aglomeracyjnego, gest gwarantujący jeszcze szybszy rozwój największej aglomeracji Dolnego Śląska.

Z wyrazami szacunku.

Rafał Dutkiewicz

Prezydent WrocławiaZgłoś uwagę