Akcja protestacyjna w Fagor Mastercook

Zakład Fagor Mastercook przy ul. Żmigrodzkiej zostanie dziś oflagowany. To protest przeciwko projektowi regulaminu odpraw, które syndyk Teresa Kalisz zaproponowała pracownikom. Do końca kwietnia ma być zwolniona cała załoga.

  • Zakład Fagor Mastercook przy ul. Żmigrodzkiej zostanie oflagowany (fot. Tomasz Walków)

    Zakład Fagor Mastercook przy ul. Żmigrodzkiej zostanie oflagowany (fot. Tomasz Walków)

  • Akcja protestacyjna w Fagor Mastercook

    Akcja protestacyjna w Fagor Mastercook (fot. Janusz Wolniak)


– Nie 13 mln zł netto, a tylko 4 mln zł chce przeznaczyć na odprawy dla zwalnianej załogi syndyk Fagor Mastercook. Na to się nie zgadzamy. W zakładzie rozpoczęta została akcja protestacyjna – mówią reprezentujący załogę związkowcy.

W poniedziałek późnym wieczorem Teresa Kalisz przysłała do naszej redakcji pismo, w którym odniosła się do wysokości odpraw dla załogi. Przejdź do oświadczenia.

Krytycznie zachowania syndyka Teresy Kalisz oceniają przedstawiciele gminy Wrocław. Już wiadomo, że sąd wobec syndyka podejmie środki dyscyplinarne.

Szczegóły zwolnień grupowych mają być omawiane na spotkaniu 25 stycznia.

Do końca kwietnia zostanie zwolniona cała załoga

Zakład przy ul. Żmigrodzkiej jest w bardzo trudnej sytuacji. Kontrakt na produkcję trwa do końca marca. Wiadomo, że zatrudnionych obecnie 800 pracowników straci pracę (przed bankructwem zatrudnionych było 1300 osób). Z informacji od syndyka wynika, że do końca kwietnia zostanie zwolniona cała załoga.

Gmina Wrocław krytycznie ocenia działalność syndyka

Syndyka z funkcji może odwołać sędzia komisarz, m.in. na wniosek członka rady wierzycieli. W jej skład wchodzi 7 podmiotów. Są to  przedstawiciele banków, urzędu skarbowego, gminy Wrocław i dostawców. 9 stycznia przedstawiciele gminy skierowali do sądu „swoją krytyczną i negatywną uwagę o działalności, postawie i zachowaniu” syndyk Teresy Kalisz.

– W naszej ocenie wyczerpały się możliwości współpracy z syndyk Teresą Kalisz, jak również jej wiarygodność i niezbędne z naszej strony zaufanie do jej działalności, postawy i zachowania – mówi Dariusz Ostrowski, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, który razem z radcą prawnym Tadeuszem Brożkiem reprezentują w radzie wierzycieli gminę Wrocław.

Sąd wobec syndyka podejmie środki dyscyplinarne

W poniedziałek, 12 stycznia, do godz. 12 sąd czekał na stanowisko syndyka Teresy Kalisz, czy nadal będzie pełniła tę funkcję. Sprawa jest ważna, bo to syndyk nie chce podpisać przedwstępnej umowy sprzedaży z BSH (Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH). W piątek, 9 stycznia, po trzech nieudanych próbach podpisania umowy sąd stracił cierpliwość. Zobowiązał Teresę Kalisz, by wyjaśniła, czy jej zachowanie oznacza niepodporządkowanie się decyzji sądu i rady wierzycieli, a tym samym jej rezygnację z funkcji syndyka.

– Pani syndyk złożyła pismo, w którym nie wyraziła zgody na rezygnację z funkcji syndyka – mówi sędzia komisarz Jarosław Horobiowski z VIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej.

Teraz sąd może zastosować wobec syndyka Teresy Kalisz sankcje dyscyplinarne. Może to być: upomnienie, grzywna lub odwołanie ze stanowiska.

Syndyk nie chce BSH, a pracownicy pytają, co z nimi będzie

Zamieszanie wokół zakładu trwa od kilku tygodni. W grudniu 2014 r. rada wierzycieli i sąd zgodzili się by BSH kupił upadły Fagor Mastercook. Zakład jest w upadłości od lutego 2014 r.

O sprzedaży Fagor Mastercook – czytaj więcej.

Oświadczenie syndyka w sprawie odpraw:

"Syndyk Teresa Kalisz w propozycji do Regulaminu o zwolnieniach grupowych zaproponowała pierwszą transzę w kwocie 4.000.000,00 PLN pochodzących z wypracowanych przez syndyka środków pieniężnych w ramach prowadzonej produkcji własnej w trakcie postępowania upadłościowego, nieobjętej przewłaszczeniami (produkty wolne od zabezpieczeń).

Dodatkowo pozostaje do rozdysponowania kwota 9.000.000,00 PLN – jako 10 % z ewentualnej wartości sprzedaży przedsiębiorstwa firmie BSH Wrocław za kwotę 90 mln złotych, co stanowi łącznie kwotę 13.000.000,00 PLN.

Syndyk zaprasza przedstawicieli związków zawodowych do rozmów, celem wyjaśnienia stanu faktycznego, a nie podawania w miejscu pracy i prasie lokalnej oraz ogólnokrajowej a także w Internecie, jak to ma miejsce w przypadku komunikatu głoszonego przez Państwa, informacji głoszonych przez przewodniczącego ZZ Solidarność Leszka Bąka, które są nieprawdzie i niesprawdzone.

W obecnej trudnej sytuacji załogi FagorMastercook, która traci swoje miejsca pracy, rozgłaszanie takich nieprawdziwych informacji powoduje niepotrzebne frustracje oraz budzi niczym nieuzasadnione niepokoje. 

Teresa Kalisz, Syndyk FagorMastercook"

 Zgłoś uwagę