Cztery nowe trasy rowerowe coraz bliżej

Plac Bema, Staszica, ulica Świdnicka, Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego, przetarg na budowę rowerowej infrastruktury w tych miejscach ogłosił Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Sprawdź, co się zmieni na tych ulicach.


W ogłoszonym przez ZDiUM przetargu znalazły się aż cztery zadania. Wszystkie mają znacznie ułatwić przejazd rowerem przez Wrocław. Firmy, które będą chciały zrealizować to zadanie mają czas na przesłanie wszystkich dokumentów do 2.06.2015 roku. Na rozstrzygnięcie przetargu ZDiUM ma 30 dni, a po podpisaniu umowy z nowym wykonawcą, ten na zrealizowanie inwestycji ma 4 miesiące. Nowe trasy powinny więc się pojawić w listopadzie tego roku.

  1. Przebudowa ul. Św. Marcina oraz pl. Bema w celu wyznaczenia pasa rowerowego na odcinku od mostów Młyńskich - DOKŁADNY OPIS STR. 12
  2. Przebudowa pl. Staszica od pl. Powstańców Wlkp. do skrzyżowania z ul. Łowiecką we Wrocławiu - DOKŁADNY OPIS STR. 10
  3. Przebudowa ulic w celu wyznaczenia tras rowerowych w ciągu ul. Świdnickiej i ul. Piłsudskiego we Wrocławiu - DOKŁADNY OPIS1 i DOKŁADNY OPIS2
  4. Wyznaczenie trasy rowerowej w ciągu ul. Jana III Sobieskiego na odcinku od ul. B. Krzywoustego do wyjazdu ze stacji benzynowej - DOKŁADNY OPIS

Prosto przez pl. Bema

To jedno z rozwiązań, o które apelowali rowerzyści. Przebudowa ul. Św. Marcina oraz pl. Bema ma sprawić, że rowerzyści jadący od mostów Młyńskich w stronę ulicy Poniatowskiego, będą mogli jechać prosto przez pl. Bema po wyznaczonym w tym miejscy pasie rowerowym, który doprowadzi ich aż do ulicy B. Prusa.

plac Bema 

Zamiast Pomorskiej na Chrobrego

Pasy rowerowe na pl. Staszica będą prowadzić od skrzyżowania z ulicą Łowiecką do pl. Powstańców Wielkopolskich. Mają one skierować rowerzystów jadących obecnie ulicą Pomorską (do lub z Centrum), na ulicę Chrobrego, która jest znacznie bardziej „spokojna”. Tam gdzie jest to możliwe zostaną wyznaczone pasy rowerowe, tam, gdzie szerokość jezdni na to nie pozwala, ruch pojazdów zostanie uspokojony. 

Rowerzyści na Świdnicką!

Dużo ważnych udogodnień rowerowych pojawi się na ul. Świdnickiej – i to w różnych jej częściach. Po pierwsze skrzyżowanie Świdnickiej z Piłsudskiego zaczerwieni się od pasów rowerowych i śluz. Skrzyżowanie przetną pasy rowerowe w każdym z kierunków. Ponadto wyznaczony zostanie również pas rowerowy na ul. Piłsudskiego od Świdnickiej do ul. Bałuckiego. 

Świdnicka - Piłsudskiego 

Po drugie na Świdnickiej przy ul. Bożego Ciała powstanie tzw. Kieszeń dla rowerzystów, którzy chcieliby jechać na wprost ulicą Świdnicką, ale obecnie boją się zmienić pas. Dodatkowo powstaną tu śluzy rowerowe i pas rowerowy od wysokości skrzyżowania z Bożego Ciała do domu handlowego Podwale.

Świdnicka - Bożego Ciała

Kontrapasem przez Sobieskiego

Trasa rowerowa przy al. Jana III Sobieskiego to krótki kontrapas przy stacji benzynowej. Dzięki niemu  rowerzyści jadący z ulicy Sycowskiej będą mieli łatwiejszy dojazd do istniejącej już trasy rowerowej.

al. Jana III Sobieskiego 

W ramach tego samego zadania powstanie przejazd rowerowy na ul. Krzywoustego przy zjeździe z alei Jana III Sobieskiego.

Informacja o przetargu dostępna jest na stronie ZDiUMZgłoś uwagę