III Dni Gerontologii we Wrocławiu [PROGRAM]

Sesje tematyczne, ciekawe warsztaty i prezentacje oraz możliwość poznania ofert wystawców z zakresu zdrowia, edukacji czy urody – m.in. takie atrakcje czekają na uczestników III Dni Gerontologii, które w dniach 25-26 października zaplanowano w Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wstęp na wydarzenie jest wolny.


Tegoroczna dwudniowa konferencja dotycząca życia seniorów w stolicy Dolnego Śląska będzie przebiegać pod hasłem „Srebrna gospodarka wobec wyzwań starzejącego się społeczeństwa”.

– Dni Gerontologii to wydarzenie wyjątkowe, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Tematyka dotyczyć będzie problematyki szeroko rozumianej srebrnej gospodarki, a to oznacza, że powinna zainteresować nas wszystkich: naukowców, którym problematyka ta jest bliska, seniorów, do których oferta dóbr i usług jest kierowana, pracowników organizacji senioralnych, ludzi młodych, którzy zamierzają pracować z seniorami lub na rzecz seniorów, a także wszystkich tych, którym tematyka senioralna jest bliska – podkreśla Robert Pawliszko, dyrektor Wrocławskiego Centrum Seniora.

Wrocławskie Dni Gerontologii to wydarzenie cykliczne, mające przeciwdziałać wykluczeniu osób starszych oraz pomóc w poprawie jakości życia seniorów. Podczas dwudniowej konferencji uczestnicy będą mogli m.in. wziąć udział w wybranych sesjach tematycznych, panelu dyskusyjnym, warsztatach, prezentacji dobrych praktyk pracy z seniorami, sesji plakatowej oraz zapoznać się z ofertą wystawców z zakresu zdrowia i medycyny, edukacji, urody i wydawnictw naukowych.

– Uczestnicy będą mogli także odwiedzić stoiska partnerów Wrocławskiej Karty Seniora i wydawnictw naukowych. Przed nami czas, w którym koncentrujemy się na tematach ważnych dla poprawy jakości życia osób starszych – dodaje Robert Pawliszko.

Program III Dni Gerontologii

W tym roku tematyka konferencji obejmie m.in.: usługi opiekuńcze i medyczne 60+, senior jako konsument, silver marketing, rozwój srebrnej gospodarki jako szansa dla starzejącego się społeczeństwa, możliwości rozwoju rynku dóbr i usług skierowanych do osób starszych, potencjał rynku pracy w obszarze srebrnej gospodarki, aktywność zawodową osób starszych czy politykę senioralną XXI wieku.

III Dni Gerontologii

III Dni Gerontologii

Spotkania / Dla seniorów / Zdrowie
Termin od 25 października 2018 do 26 października 2018

Miejsce Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego

Zobacz

Do uczestnictwa w III Dniach Gerontologii – Wrocław 2018 zaproszeni są wszyscy zainteresowani problematyką późnej dorosłości, szczególnie zaś pracownicy wyższych uczelni, doktoranci, studenci, liderzy i członkowie organizacji senioralnych, przedstawiciele administracji samorządowej, firm i instytucji. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji ani biletu.

Więcej informacji [PDF].

Honorowy patronat nad III Dniami Gerontologii objął Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, prof. zw. dr. hab. Andrzej Kaleta. Organizatorami są Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – Wrocławskie Centrum Seniora oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.Zgłoś uwagę