Wspólnie kupują prąd dla gminy

Sposób na duże oszczędności

  • Razem kupują prąd i oszczędzają

    Razem kupują prąd i oszczędzają (fot. Jarek Ratajczak)


3 mln 400 tys. zł tyle w ciągu roku zaoszczędziła Gmina Wrocław na rachunkach za prąd.

Wszystko za sprawą Grupy Zakupowej i wspólnym nabywaniu energii elektrycznej dla jednostek miejskich, są to m.in. szkoły, przedszkola, jednostki oświaty, kultury i zakłady zdrowia.

– To bardzo dobra rzecz. Przez ilość zamawianej energii, uzyskujemy efekt skali. Mamy siłę negocjacyjną i dzięki temu udaje się nam uzyskać niższą cenę – mówi Marcin Urban, skarbnik miasta.

Tak jak Wrocław robi coraz więcej samorządów. Z danych opublikowanych przez „Rzeczpospolitą” wynika, że wspólne zakupy energii obniżają jej koszty o 15 proc. Z najnowszych badań przeprowadzonych przez Audytel, na które powołuje się gazeta wynika, że samorządy coraz chętniej kupują w ten sposób energię elektryczną. W 2013 r zrobiło tak 46,5 proc., a w tym roku już 60,3 proc. samorządów.

– Celem Grupy Zakupowej był wspólny zakup energii elektrycznej dla jednostek miejskich czyli m.in. szkół, przedszkoli i instytucji kultury na lata 2013-2014. Ilość zamówionej energii wyniosła 135 GWh. W ramach przetargu wyłoniono sprzedawcę z którym w grudniu 2012r. zawarto umowę na okres 2 lat. Dzięki uzyskanej cenie jednostkowej za 1 kWh Gmina zaoszczędziła około 3,4 mln w ciągu roku – tłumaczy Krystyna Burska, kier. Dziełu Utrzymania Miasta w Wydziale Inżynierii Miejskiej UM Wrocławia.

Oszczędności mogą być jeszcze większe, ponieważ druga Grupa Zakupowa zostanie powiększona o 12 spółek, m.in. MPWiK, MPK, TBS, Wrocławskie Mieszkania czy ZOO, których wspólnikiem lub akcjonariuszem jest gmina.

– Obecnie Gmina Wrocław przygotowuje się do przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego, którego przedmiotem będzie dostawa energii elektrycznej dla jednostek Gminy Wrocław i innych podmiotów na lata 2015-2016. Poprzez włączenie do nowej Grupy Zakupowej 12 spółek miejskich ilość zamawianej energii zwiększy się prawie trzykrotnie i wyniesie ok. 400 GWh.– dodaje Krystyna Burska.

jr

 Zgłoś uwagę