Konferencja „Odpady w gospodarce obiegu zamkniętego”

Konferencja „Odpady w gospodarce obiegu zamkniętego”

Celem konferencji  nt. „Odpadów w gospodarce obiegu zamkniętego”, która odbędzie się w ramach XLIV Wrocławskich Dni Nauki i Techniki, jest promocja wśród mieszkańców Dolnego Śląska idei działań wg strategii GOZ – systemu gospodarczego, w którym minimalizuje się zużycie surowców i wielkość odpadów oraz emisję i utratę energii, tworząc zamkniętą pętlę, gdzie odpady z jednych procesów technologicznych są wykorzystywane jako surowce w innych procesach, co maksymalnie zmniejsza ilość odpadów produkcyjnych.

Gospodarka w obiegu zamkniętym ma coraz większy wpływ na innowacje technologiczne w przetwarzaniu surowców wtórnych. Wiąże się to równocześnie z ochroną środowiska, głównie dzięki zmniejszeniu surowco- i energochłonności procesów oraz zmniejszenie ilości odpadów wymagających zagospodarowania.

GOZ obejmuje także coraz popularniejszą tzw. sztukę z odzysku, czyli tworzenie z produktów zużytych, niepotrzebnych, odpadowych nowych przedmiotów użytecznych, np. mebli, biżuterii lub dzieł sztuki – obrazów czy rzeźb. Zużyte przedmioty stają się inspiracją i tworzywem dla wielu artystów.Konferencja adresowana jest do zainteresowanych instytucji (firm), a głównie mieszkańców województwa Dolnośląskiego i studentów Uczelni Wrocławskich. 

Dwa panele

Konferencja podzielona będzie na dwa panele.
  • Pierwszy dotyczyć będzie prezentacji wyników promujących wdrażanie GOZ w zakresie tworzenia nowych proekologicznych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i systemowych oraz szeroka dyskusja. W panelu tym uczestniczyć będą specjaliści m.in. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wydziału Środowiska, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz dolnośląskich firm: EkoCykl, Wrobud, Ekosystem, ZGO Gać Sp. z o.o.
  • Drugi dotyczyć będzie artystycznego recyclingu. Celem tej części konferencji będzie poznanie trendów artystów, którzy sięgają po porzucone, zbędne przedmioty. Tym samym artyści zwracają uwagę na globalne problemy społeczne i przyczyniają się do budowania świadomości proekologicznej. Oprócz ekologicznego wymiaru recyclingu, proces ten sprawia, że nie używane przedmioty, często już niepotrzebne zyskują drugie życie i nabierają nowego znaczenia.

Program konferencji 

  • godz. 10.00-12.00 –  I panel. Wystąpienia:  przedstawiciel UMWD; dr hab. inż . Agnieszka Nawirska-Olszańska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; mgr inż. Witold Pietrzak – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Paweł Mikulski – firma Wrobud      
  • godz. 12.30-14.00 – II panel. Reprezentanci artystycznego recyclingu, którzy wezmą udział w konferencji to m.in.: MiserArt, Jurek Kozieras, Macondo, Meblodzieło, Magdalena Horwat-All These Oldies.
    Dla każdego artysty/twórcy przewidziane będzie stoisko w Auli (Domu Technika NOT we Wrocławiu), gdzie każdy z nich będzie mógł zaprezentować swoje prace i podzielić się doświadczeniami z uczestnikami konferencji. 


Konferencja adresowana jest do zainteresowanych instytucji (firm), a głównie mieszkańców województwa dolnośląskiego i studentów wrocławskich uczelni. Wstęp jest wolny.

Organizatorzy: Zarząd Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Dolnośląski. Patronat honorowy nad konferencją objęli Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Wojewoda Dolnośląski, Prezydent Wrocławia, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny. 

Wideo / zdjęcia

Lokalizacja

Budynek NOT

Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław

Komentarze