Wrocław Extra

Po ludzku. Ratują zdrowie i życie, wspierają, współczują

fot. UM

Opieka nad chorym to nie tylko właściwa diagnoza lekarska i skuteczne leczenie ciała. To również zwykłe wsparcie – ciepłe słowa i gesty, które przynoszą ulgę w cierpieniu, pozwalają przetrwać najgorsze chwile, a często też zrozumieć, dlaczego choroba przytrafia się właśnie nam, a życie wystawia nas na bolesną próbę. 19 lutego Wrocław podziękował tym, którzy nie tylko zawodowymi kwalifikacjami, ale postawą wobec drugiego człowieka – empatyczną i gorliwą – wyróżniają się w ludzkim tłumie, choć na co dzień bywają nieraz niezauważalni.

Małgorzata Wieliczko | 19 lutego 2020

Okazja była szczególna – Światowy Dzień Chorego (11 lutego) i miejsce również – siedziba Centrum Aktywizacji Seniora i Wspierania Rodziny, Domu Seniora, a także Przedszkola Niepublicznego „Dzielne Dzieciaki – dziewczynki i chłopaki” i Żłobka Niepublicznego „Dzielne Maluszki” w pałacyku Pod Platanem przy ul. Sołtysowickiej.

Od prawej: siostra Teresa Romotowska – założycielka i prezes Stowarzyszenia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy „Przyjaciele Seniorów”, red. Wanda Ziembicka-Has – pomysłodawczyni Wrocławskiej Księgi Pamięci i Bartłomiej Świerczewski – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM Wrocławia 

W takich oto okolicznościach Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, w imieniu prezydenta miasta Jacka Sutryka, oraz Zbigniew Magdziarz, prezes Towarzystwa Miłośników Wrocławia, uhonorowali dziesięcioro osób i jedno stowarzyszenie, których dorobek i osiągnięcia, a także osobiste zaangażowanie wobec ludzi chorych i wymagających specjalistycznej pomocy medycznej czy psychologicznej, zasługują na najwyższe uznanie.

Od lewej: Anna Józefiak-Materna – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Dorota Feliks – dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego

Tym samym kolejni nieprzeciętni wrocławianie zostali wpisani na karty już XXXV Wrocławskiej Księgi Pamięci, którą od trzech lat organizacyjnie „spisuje” niezmordowana red. Wanda Ziembicka-Has. 

Zasłużony dla Wrocławia – Merito de Wratislavia

Prezydent Wrocławia zdecydował o przyznaniu tym razem czterech medali „Zasłużony dla Wrocławia – Merito de Wratislavia” osobom, które od wielu lat zarówno pozostają w bliskim kontakcie z potrzebującymi pomocy medycznej, jak i aktywnie działają w imieniu i na rzecz chorych w różnych organizacjach i gremiach.  

lek. med. Danuta Świercz-Wrona

nie mogła osobiście uczestniczyć w uroczystości. To znana założycielka Klubu Diabetyków (prowadziła go w latach 1991-1999) przy Polskim Związku Niewidomych, która w tym samym czasie należała także do Zarządu Krajowego Rady Niewidomych Diabetyków. Od kilkunastu lat jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Przed dwudziestoma laty założyła Centrum Edukacji Diabetologicznej, przez lat piętnaście była prezesem wrocławskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Na temat cukrzycy dr Świercz-Wrona wie wszystko, dlatego jej doświadczenie jest nieocenione przy okazji współpracy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego w ramach programu „Wrocławska Akademia Cukrzycowa”. Pomimo postępującej niepełnosprawności (jest osobą niedowidzącą) edukuje tych, którzy cierpią z powodu cukrzycy. Uczy, jak żyć z tą chorobą, która jest niewątpliwie jednym z najważniejszych problemów zdrowotnych współczesnej cywilizacji.

fot. archiwum prywatne

Kilkadziesiąt tysięcy wrocławian skorzystało z jej wiedzy i doświadczenia oraz pomocy i wsparcia specjalistów Centrum Edukacji Diabetologicznej pod wodzą Danuty Świercz-Wrony, która od wielu lat inicjuje też i organizuje konferencje szkoleniowe dla diabetyków i ich rodzin, a także konsekwentnie opowiada się, łącznie z interwencjami w Ministerstwie Zdrowia, za utrzymaniem oddziałów diabetologicznych w strukturze organizacyjnej wrocławskich szpitali. 

lek. med. Małgorzata Niemiec

wyróżniona absolwentka wrocławskiej Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny), z tytułem specjalisty w zakresie medycyny paliatywnej (od 2005 r.) oraz balneologii i medycyny fizykalnej (od 2016 r.). Jest również magistrem zarządzania po Uniwersytecie Ekonomicznym, ma także tytuł Master Université Paris 13.

Od 1993 r. pracuje w Dolnośląskim Centrum Onkologii jako specjalista intensywnej terapii i anestezjologii. W karierze zawodowej ma również kilkuletnie doświadczenie lekarza karetki reanimacyjnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Od kilkunastu lat jest koordynatorem i konsultantem medycyny paliatywnej w Ośrodku Medycyny Paliatywnej w Będkowie. Współpracuje z hospicjum domowym przy Dolnośląskim Centrum Onkologii.

Jako członek Towarzystwa Opieki Paliatywnej, pomaga osobom w terminalnej fazie choroby, zajmuje się także pozyskiwaniem funduszy dla pacjentów w stanie paliatywnym. Należy do Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie. Swoim doświadczeniem dzieli się z młodymi lekarzami, od kilkunastu lat koordynuje szkolenia z bioetyki, wykłada etykę końca życia na studiach podyplomowych prawa medycznego i bioetyki.

Medycynę dzieli z aktywnością społeczną, m.in. we współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych i Twórczych, jako edukatorka zdrowotna dla kobiet i uczniów gimnazjum. W 2008 r. odebrała tytuł Wolontariusza Roku za działalność prozdrowotną na rzecz kobiet. Systematycznie współpracuje z Fundacją Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt VIVA, jest przewodniczącą rady Fundacji Dla Wiedzy i Mądrości, mającej na celu m.in. wspieranie działań na rzecz ochrony zdrowia ludzi starszych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

siostra zakonna Jonatana

ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety we Wrocławiu, czyli pielęgniarka Anna Maciejowska, dziś dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o profilu rehabilitacyjnym przy ul. św. Józefa, uznawanego za jedną z najlepszych tego typu placówek na Dolnym Śląsku. Pracę zawodową zaczynała natomiast w tym Zakładzie jako pielęgniarka odcinkowa w roku 1997.

Pod koniec lat 90. pracowała także w Dzierżoniowie, a potem w Dusznikach-Zdroju, podnosząc jednocześnie swoje zawodowe kwalifikacje aż do uzyskania tytułu magistra pielęgniarstwa. Po powrocie do Wrocławia ponownie związała się z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym jako pielęgniarka oddziałowa i epidemiologiczna, doszkalając się w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego, psychiatrycznego i opieki długoterminowej.

Mimo rozlicznych obowiązków siostra Jonatana jest ciągle blisko ludzi potrzebujących i chorych, pomaga w ich pielęgnacji, a także towarzyszy umierającym. Troszcząc się zarówno o sferę fizyczną, jak i duchową swoich pacjentów, dużą wagę przykłada do ich potrzeb społecznych. Dlatego w Zakładzie, którym kieruje, organizowane są występy artystyczne, spotkania, zabawy taneczne, nieodpłatne wyjścia do teatru, opery czy Panoramy Racławickiej. Swój czas siostra Jonatana poświęca także na edukację i wspieranie rodzin pacjentów. Jest świadoma problemów organizacyjnych w systemie stacjonarnej opieki długoterminowej nad chorymi, dlatego zależnie od możliwości każdego roku udostępnia miejsce w Zakładzie na tzw. łóżka wytchnienia. 

prof. dr hab. n. med. Jacek Żmijewski

ginekolog i położnik z II stopniem specjalizacji i tytułem naukowym od 1996 r., obecnie ordynator Oddziału Ginekologii we wrocławskim EuroMediCare. Poprzednio również pracownik II Katedry i Kliniki Ginekologii Położnictwa, absolwent licznych kursów i szkoleń krajowych i zagranicznych, m.in. w Niemczech i Norwegii, z zakresu ultrasonografii, endoskopii, klasycznych technik operacyjnych. Dziś jest specjalistą zabiegów enodoskopowych.

Starszym wykładowca na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, autor ponad 30 publikacji naukowych w renomowanych czasopismach medycznych krajowych i zagranicznych. Był orzecznikiem odpowiedzialności zawodowej w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej, a także przewodniczącym komisji konkursowych na stanowiska ordynatorów dolnośląskich oddziałów ginekologicznych. Jako przedstawiciel DIL pracuje w Naczelnej Izbie Lekarskiej, m.in. opracowując programy poprawy opieki zdrowotnej, współpracuje także z ogólnopolskim zespołem, tworzącym program poprawy opieki prenatalnej w Polsce. Propaguje programy zdrowotne nastawione na zdrowy styl życia oraz udział w badaniach profilaktycznych, mających służyć zapobieganiu i wczesnemu wykryciu schorzeń ginekologicznych.

Godna pochwały jest działalność społeczna i charytatywna dr. hab. Żmijewskiego. Prowadząc prywatną praktykę lekarską, znajduje czas na bezinteresowną pomoc medyczną w trudnych przypadkach kobietom chorym i ubogim. Bierze udział w wielu aukcjach, balach charytatywnych, zbiórkach pieniędzy na leczenie zarówno dzieci, jak i dorosłych. Aktywny uczestnik „Szlachetnej paczki” od chwili uruchomienia tej akcji. Na jego pomoc mogą również liczyć pacjenci, którzy ubiegają się o leczenie za granicą – doktor wypełnia potrzebną chorym dokumentację w jęz. angielskim. 

Wyróżnieni przez TMW                                   

Towarzystwo Miłośników Wrocławia wystawiło tym razem również niezwykle zacną reprezentację odznaczonych za pracę i poświęcenie na rzecz ludzi chorych, starszych i potrzebujących rozmaitego wsparcia, przyznając oprócz swojego najwyższego odznaczenia, czyli Diamentu Wrocławia, również Złote i Srebrne Odznaki TMW, a także dyplom specjalny. 

Diament Wrocławia 

dr. n. med. Szymon Łukasz Dragan

chirurg ortopeda, traumatolog, adiunkt Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Mimo że ma dopiero 37 lat, jest wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie, mającym na koncie kierowanie zespołem medycznym, wykonującym pierwszą w Europie, a drugą na świecie operację przeszczepienia rzepki od zmarłego dawcy i rekonstrukcji całego aparatu wyprostnego stawu kolanowego w leczeniu choroby nowotworowej rzepki.

To nowatorskie, zmodyfikowane leczenie chirurgiczne, dokonane przez zespół wrocławskich lekarzy, skojarzone z nowoczesną terapią farmakologiczną, pozwoliło nie tylko na pokonanie choroby nowotworowej, ale również powrót do sprawności operowanego kolana 40-letniego wrocławianina.

Szymon Łukasz Dragan specjalizuje się w usuwaniu guzów kolanowych specjalną techniką i są to bardzo rzadko wykonywane operacje – dotychczas przeprowadzono jedynie 150 takich zabiegów na świecie. Jego zainteresowania dotyczą również leczenia powikłań nowotworowych, m.in. jałowej martwicy u dzieci leczonych na białaczkę. 

Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i prelegentem na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Prowadzi wysokospecjalistyczne międzynarodowe kursy chirurgii stawu kolanowego. Wchodzi w skład zespołu lekarzy, prowadzących szkolenia dla medyków z Azji i Ameryki Płd. 

Złote Odznaki TWM

dr Dorota Piątkowska

specjalista wenerolog i dermatolog. Absolwentka wrocławskiej uczelni medycznej, już podczas studiów aktywna jako wolontariuszka w pracy z osobami szczególnie uzależnionymi, wspomaga zresztą to środowisko do dziś. Pracę lekarza zaczęła w nieistniejącym już Szpitalu Wojewódzkim im. Babińskiego, jednocześnie przyjmowała pacjentów w przychodni zdrowia przy ul. Dobrzyńskiej i minęło już 30 lat jej pracy w tej placówce.

Dziś związana jest także z Luxmedem i nie unika też pracy w tzw. terenie, ponieważ w weekendy spotyka się z pacjentami w Kątach Wrocławskich i w małym Poniatowie w Kotlinie Kłodzkiej, dyskretnie udzielając konsultacji w zakresie problemów wenerologicznych tym, którzy nie potrafią zdobyć się na „oficjalną” wizytę w poradni.

Współpracując z Klubem Seniora na osiedlu Plac Grunwaldzki, wspomaga też pod względem dermatologicznym osoby starsze i w wolnym czasie zaprasza do swojego gabinetu te, którym należy usunąć problematyczne znamiona. Zawsze można liczyć na jej życzliwość i uśmiech, a także dobre rady w kwestiach medycznych. Cenią ją m.in. wrocławscy studenci – za prelekcje na temat zmian skórnych i zagrożenia chorobami wenerycznymi.

Jadwiga Wolna

pielęgniarka i położna w Przychodni NZOZ Rondo-Med przy ul. Powstańców Śląskich. Wrocławianka od 1981 r., swoją karierę zawodową zaczynała w ZOZ Krzyki, w poradni dla kobiet. Położnictwo traktuje jak pasję, dziedzinę nieustannie się rozwijającą, dlatego korzystała z możliwości uczestniczenia w m.in. w międzynarodowych konferencjach i  sympozjach.

W 1995 r. ukończyła kurs u prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, twórcy Polskiej Szkoły Rodzenia, i sama zorganizowała taką szkołę we Wrocławiu. Od 20 lat bierze udział w zjazdach szkół rodzenia w różnych zakątkach Polski.

Latami podnosiła swoje kwalifikacje, m.in, jako stała uczestniczka Ogólnopolskiej Konferencji Położniczo-Neonatologiczno-Pediatrycznej, wzięła udział w szeregu warsztatach psychologicznych, gdzie uczy się nawiązywania dobrych relacji z podopiecznymi w bardzo trudnych i stresowych dla nich sytuacjach. Jak rzadko kto, Jadwiga Wolna potrafi podtrzymać na duchu i pomóc wyjść z traumy kobietom, które straciły dzieci w czasie porodu. Jako położna środowiskowo-rodzinna zna wiele ludzkich historii, a tam, gdzie problemy są największe, próbuje udzielić wsparcia w ich rozwiązaniu.

Wanda Merwińska

jest nauczycielką muzyki, wykształconą na ukraińskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym, ale też absolwentką studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i leczniczo wychowawczej na wrocławskim Uniwersytecie, a także Metropolitalnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu i studiów podyplomowych z zakresu muzykoterapii na wrocławskiej Akademii Muzycznej. 

A i to nie wszystkie kwalifikacje, wykorzystywane przez Wandę Merwińską m.in. do pracy z dziećmi chorymi, jakie zdobyła. Ma bowiem też ukończone podyplomowe studia pedagogiki resocjalizacyjnej i socjoterapii, a także studia o kulturze, muzyce i plastyce w Wyższej Szkole Edukacji we Wrocławiu. Zdobytą wiedzę i umiejętności przekłada teraz na obowiązki zawodowe w integracyjnej Szkole Podstawowej nr 12, w Centrum Kreatywności Talent, a także w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Matki Teresy we Wrocławiu. 

Wanda Merwińska od 20 lat jest polską obywatelką, a trafiła ze swoją polską rodziną do Wrocławia w ramach repatriacji dzięki Zofii Telidze-Mertens, Damie Orła Białego 

Równie imponujące jest jej zaangażowanie społeczne. Pomagała przy organizowaniu świetlicy środowiskowej Oratorium ZIEMBA na pl. Grunwaldzkim, gdzie uczy dzieci z tzw. trudnych środowisk kolęd i piosenek. Wymyśliła i kieruje od 10 lat Festiwalem Kolęd i Pastorałek dla Dzieci i Młodzieży. Znajduje także czas na bycie organistką w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego, pianistką na różnych imprezach kulturalnych czy akompaniatorką Sekcji Teatrzyku Poezji na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Od 16 lat jest także radną osiedla Plac Grunwaldzki. Laureatka Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Srebrnej Odznaki TMW.

Srebrne Odznaki TMW                   

Halina Brożek

dyplomowana pielęgniarka, zaczynała swoją drogę zawodową na Oddziale Neurologii w nieistniejącym dziś Szpitalu Wojewódzkim na dawnym na pl. 1 Maja (obecnie Jana Pawła II), pracowała też w Ośrodku Informacji Służby Zdrowia przy Podwalu. Najdłużej, bo już 32 lata, jest związana z przychodnią WZSOZ przy ul. Dobrzyńskiej, jako pielęgniarka o specjalności epidemiologicznej.

Pozostaje w kontakcie z rodzicami dzieci cierpiących na alergie, prowadzi immunoterapię zastępczą, wykonuje testy alergiczno-wziewne i pokarmowe. Od 10 lat jest zaangażowana w ważny program zdrowotny we Wrocławiu wczesnego wykrywania POCHOP – przewlekłej choroby obturacyjnej płuc.

Jako wolontariuszka odwiedza osoby chore w ich domach, pomaga również w organizowaniu badań alergologicznych w środowiskach senioralnych. Mimo planów związanych z przejściem na emeryturę i poświęceniu się własnemu gospodarstwu ekologicznemu, Halina Brożek zapewnia o swojej stałej gotowości do pomocy i służenia drugiemu człowiekowi, zwłaszcza w trudnych momentach jego życia. Kieruje się bowiem w swoim zawsze słowami Hipokratesa: „Salus aegroti suprema lex est” (Dobro chorego jest najwyższym prawem).

Emilia Jóźwiak

socjolog, pedagog i logopeda, wykształcona na Uniwersytecie Wrocławskim, na studiach dziennych i podyplomowych (edukacja przedszkolna i opieka nad dzieckiem, organizacja pomocy społecznej). Ciągle uzupełnia kwalifikacje, obecnie – specjalizację z logopedii klinicznej. 

Gdy przed laty trafiła na staż do Stowarzyszenia siostry Romotowskiej, miała go odbyć w sześć miesięcy. Została na... dwadzieścia lat. Początkowo jako pracownik socjalny, a z czasem kierownik Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ul. Kraszewskiego. Współinicjatorka powstania dwóch dziennych ośrodków dla osób z chorobami otępiennymi, zwłaszcza z alzheimerem. Dziś jest członkiem zarządu i sekretarzem Stowarzyszenia „Przyjaciele Seniorów”.

Przedszkolaki, które przypatrywały się całej uroczystości, a nawet uświetniły ją okolicznościowym występem i przemiłymi, wykonanymi własnoręcznie podarunkami dla wszystkich gości, były także blisko swojej wychowawczyni, gdy ta odbierała odznaczenie

Prowadzi niezwykłe działania międzypokoleniowe. Jest odpowiedzialna za edukację ku starości. Projekt „Pod wspólnym dachem” polega na wzajemnych kontaktach i zabawie dzieci przedszkolnych z seniorami – pensjonariuszami dziennego Centrum Aktywizacji Seniora i Wspierania Rodziny, w większości osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera. 

Jako jednocześnie nauczycielka w Przedszkolu Niepublicznym „Dzielne Dzieciaki – dziewczynki i chłopaki” oraz współinicjatorka powstania Żłobka Niepublicznego „Dzielne Maluszki” (obie placówki mieszczą się pod tym samym adresem, w pałacyku Pod Platanem na Sołtysowicach) Emilia Jóźwiak potwierdza, że codzienne oswajanie najmłodszych z obecnością osób starszych jest czymś bardzo ważnym i świetnie procentuje. Na takie działanie wyrazili zgodę rodzice maluchów i są zadowoleni z tej koncepcji wychowywania najmłodszego pokolenia – w duchu wzajemnej tolerancji, szacunku i zrozumienia.

S. Teresa Romotowska, osoba z niezwykłym życiorysem, w którym zapisanych jest wiele pięknych uczynków na rzecz ludzi potrzebujących, chorych, opuszczonych czy pozbawionych nadziei, szefująca od 1998 r. Stowarzyszeniu pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy „Przyjaciele Seniorów”, odebrała – przyznany przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia – Dyplom Uznania dla Stowarzyszenia za opiekę nad osobami z chorobą Alzheimera i wspieranie ich rodzin.

Galeria

Kliknij na zdjęcie aby powiększyć