Wrocław. Europejska Stolica Kultury

IPN i ESK 2016 będą współpracować

Międzynarodowy przegląd filmowy, lato z IPN, festiwal edukacyjny i międzynarodowy kongres naukowy – takie projekty będą realizować wspólnie wrocławski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej i Biuro Europejskiej Stolicy Kultury 2016. W czwartek, 8 października, podpisano list intencyjny dotyczący współpracy.

  • list intencyjny IPN i ESK 2016

    IPN i ESK 2016 będą współpracować, fot. jr

  • list intencyjny IPN i ESK 2016

    IPN i ESK 2016 będą współpracować, fot. jr

  • list intencyjny IPN i ESK 2016

    IPN i ESK 2016 będą współpracować, fot. jr


List intencyjny o współpracy IPN z ESK 2016 podpisano w ramach obchodów 15-lecia działalności Instytutu Pamięci Narodowej – czytaj – 15 lat IPN – obchody we Wrocławiu [PROGRAM]. Wspólne działania mają dotyczyć przedsięwzięć historyczno-edukacyjnych.

– Przy okazji ESK 2016 chcemy pokazać naszą historię i polskie dokonania w XX wieku – powiedział dr Łukasz Kamiński, prezes IPN. Na co Jarosław Broda, dyr. Wydziału Kultury UM Wrocławia, odpowiedział: – Kultura bez pamięci i historii nie istnieje. Cieszę się z tego porozumienia i zaangażowania IPN w ESK.

O wspólnych planach mówił Krzysztof Maj, dyr. generalny Biura ESK Wrocław 2016: – Nasze projekty będą dotyczyć filmu , literatury oraz edukacji.

 List intencyjny o współpracy IPN z ESK 2016 podpisali: Robert Żurek, dyr. Oddziału IPN we Wrocławiu, i Krzysztof Maj, dyr. generalny Biura ESK Wrocław 2016, fot. Jarek Ratajczak

Współpraca IPN z ESK 2016

Jednym z wydarzeń będzie zaplanowany na marzec przyszłego roku Międzynarodowy Przegląd Filmowy „Świat bez Wolności”. We współpracy ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty pokazanych ma być 30 filmów, które przedstawią różne oblicza życia w krajach dyktatur i totalitaryzmów. Przy okazji projekcji filmów będzie też miejsce na dyskusje.

– Zaprosimy do Wrocławia twórców filmów. Będzie można porozmawiać z nimi o tym, jak powstawały ich dzieła, oraz o tym, co pokazują. To dobra okazja, by o „świecie bez wolności” porozmawiać na bazie różnych doświadczeń i punktów widzenia – dodaje dr Andrzej Krajewski, zastępca dyr. Oddziału IPN we Wrocławiu, pełnomocnik prezesa ds. ESK 2016.

Ponadto IPN zapowiedział organizację: interdyscyplinarnej imprezy „Lato z IPN (od 15 lipca – 14 sierpnia 2016 w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia), festiwalu edukacyjnego (październik 2016) i międzynarodowego kongresu naukowego (listopad 2016).

Na wszystkie wydarzenia realizowane przez IPN wstęp będzie bezpłatny.Zgłoś uwagę