Dziś Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada 1989 r. w ONZ przyjęta została Konwencja praw dziecka. Dokument ratyfikowany został przez niemal wszystkie państwa na świecie. Do jego powstania znacznie przyczyniła się Polska, która złożyła w ONZ pierwszy projekt Konwencji. Rocznica jej uchwalenia obchodzona jest jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

 • dzieci, zdjęcie ilustracyjne

  zdjęcie ilustracyjne, fot. pixabay


Jakie prawa mają dzieci? Warto o tym pamiętać

 • Zakaz dyskryminacji. Wszystkie dzieci mają takie same prawa.
 • Prawo do wypowiedzi. Każde dziecko może mieć swoje zdanie. Może także wypowiadać się w swoich sprawach przed sądem i przed innymi instytucjami.
 • Prawo do informacji. Każde dziecko ma prawo szukać informacji.
 • Prawo do prywatności. Nikt nie może poniżać dziecka ani wtrącać się do jego osobistych spraw, czytać listów, maili, SMS-ów itp. (chyba że sąd zadecyduje inaczej).
 • Prawo dostępu do różnych mediów. Dziecko ma prawo korzystać z książek, gazet, internetu. Rodzice lub opiekunowie powinni czuwać nad tym z czego korzysta i jak długo.
 • Prawo do ochrony przed przemocą. Nikt nie ma prawa bić dziecka ani dręczyć go. Nie wolno zaniedbywać dziecka. Zadaniem dorosłych jest ochrona dziecka przed przemocą.

 • Prawo do zabezpieczenia społecznego. Jeśli rodzina dziecka znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, państwo powinno jej pomóc.
 • Prawo do nauki. Dzieci mają prawo do nauki. Dzięki temu prawu mogą uczyć się za darmo.
 • Prawo do rozwijania zdolności. Dziecko ma prawo do rozwijania swoich zainteresowań lub zdolności oraz do wsparcia w tym zakresie ze strony dorosłych.
 • Prawo do wypoczynku. Każde dziecko ma prawo do wypoczynku i czasu wolnego.
 • Prawo do ochrony przed wykorzystywaniem do pracy. Dziecka nie można zmuszać do pracy zarobkowej.
 • Prawo do ochrony przed narkotykami. Państwo ma obowiązek chronić nas przed narkotykami.
 • Prawo do ochrony przed wyzyskiem seksualnym. Nikt nie może wykorzystywać seksualnie dzieci.
 • Prawo do ochrony podczas wojen. Dzieci do 15. roku życia nie mogą brać udziału w wojnach.
 • Prawa dzieci podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Jeśli dziecko jest podejrzane o jakieś przestępstwo, to ma prawo do odpowiedniej pomocy w sądzie, do wypowiedzi w swojej sprawie i przedstawienia swojej wersji zdarzeń.

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Jeśli czujesz że Twoje prawa są naruszane – ktoś cię bije, dręczy, stałeś się ofiarą hejtu lub nie wiesz, jak poradzić sobie z trudną sytuacją – możesz zadzwonić na telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka pod numer 800 12 12 12.

Numer jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15. Każdy, kto zadzwoni po godzinie 16.15 lub w dni wolne od pracy, może przedstawić swój problem na automatycznej sekretarce i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni kolejnego roboczego dnia.

źródło: Rzecznik Praw Dziecka, UNICEFZgłoś uwagę