Dziewiąta edycja programu MOZART: Poznaj laureatów programu

Znamy beneficjentów 9. edycji programu MOZART koordynowanego przez Wrocławskie Centrum Akademickie. To 31 zespołów, których celem jest naukowe wsparcie dla wrocławskich firm.


Bezpośrednim efektem takiej współpracy jest produkt lub usługa, która odpowiada na konkretne potrzeby danej firmy. Jednak równie ważny jest wpływ projektu na długofalowy rozwój współpracy biznesu i nauki w mieście, a także na poprawę jakości życia mieszkańców Wrocławia.

Organizatorem programu jest Prezydent Wrocławia, a za realizację zadania odpowiada Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi (Wrocławskie Centrum Akademickie) w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Mozart jest realizowany od 2012 r. W tym okresie dofinansowanie otrzymało ponad 200 partnerstw naukowo – biznesowych.

W tym roku najwięcej naukowców uczestniczących w Mozarcie jest związanych z Politechniką Wrocławską, ale są też reprezentanci Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Akademii Muzycznej, ASP oraz Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN.

Tematyka projektów

Tematyka projektów zgłaszanych do Mozarta jest tworzona na bazie potrzeb danego przedsiębiorstwa. Efekt – w postaci produktu, usługi, czy usprawnienia procesu – wspiera rozwój firmy, a dla naukowca jest możliwością praktycznego wykorzystania jego wiedzy.

– Po raz kolejny mogliśmy liczyć na spore zainteresowanie programem, co szczególnie cieszy z uwagi na trudny czas związany z pandemią – mówi Anna Gil, koordynatorka Programu. – Tematyka projektów jest bardzo różnorodna i ciekawa. Wśród naukowców dominowali przedstawiciele nauk inżynieryjno-technicznych, obok których o udział w programie starali się między innymi przedstawiciele uczelni artystycznych i przyrodniczych – dodaje.

Produkty, usługi, miejsca pracy

– W ramach tegorocznej edycji komisja wyróżniła 31 partnerstw naukowców i przedsiębiorców. Przez co najmniej rok, przy wsparciu finansowym miasta, będą rozwijać produkty i usługi firm, co zwiększy ich konkurencyjność, ale też niejednokrotnie doprowadzi do powstania nowych dobrych miejsc pracy – wymienia Anna Gil. – Dzięki tej współpracy zyska również środowisko uczelniane naukowca poprzez rozwój treści programów studiów i wprowadzenie nowych form nauczania do praktyki dydaktycznej.

Kampus Politechniki Wrocławskiej, fot. Tomasz Walków

Mozart wpływa pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości w mieście, a także na zwiększenie potencjału na rynku pracy (wdrożone rozwiązania niejednokrotnie zwiększają zyski przedsiębiorstw). Projekt wpływa też korzystnie na inwestowanie firm w rynek badań i rozwoju. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że takie działanie ma bardzo wymierny wpływ na zwiększenie obrotów.

Z kolei naukowcom daje możliwość połączenia pracy naukowej na uczelni z realizacją konkretnego projektu, nierozerwalnie związanego z dziedziną, w jakiej się realizują naukowo. Efektem jest nie tylko korzyść dla biznesu, ale i doświadczenie, które naukowiec może wykorzystać w pracy dydaktycznej. Tym samym z tej wiedzy korzystają też studenci, co ma wpływ na wzbogacenie programu zajęć na uczelni.

Beneficjentami projektu są też mieszkańcy Wrocławia. Nie tylko korzystają z produktów, które trafiają na rynek komercyjny (jak choćby niezwykle popularne Cold Brew - będące efektem działań w jednym z partnerstw), innowacyjnych rozwiązań czy usług, które wpływają na poprawę jakości życia w mieście. Partnerstwa to także rozwój biznesu - a co za tym idzie, powstawanie nowych miejsc pracy.

Dla kogo program MOZART

W projekcie Mozart mogą wziąć udział:

  • przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i zatrudniają na terenie Wrocławia co najmniej dwie osoby na podstawie umowy o pracę.
  • naukowcy, którzy mają co najmniej stopień doktora i są zatrudnieni w charakterze pracownika badawczego lub badawczo-dydaktycznego na uczelni czy instytutach naukowych PAN, instytutach badawczych i międzynarodowych instytutach naukowych.

Więcej informacji na temat programu i lista partnerstw 9. edycji Mozarta: http://wca.wroc.pl/mozart.

wca/wZgłoś uwagę